Download Formats:

rozdział 0
WSTĘP

Ta książka jest przesłaniem, które zostało wygłoszone do dużej grupy młodych uczniów Chrystusa.
W dzisiejszych czasach młodzi ludzie są szczególnym celem szatana, który robi wszystko, aby skazić ich nieczystością, goryczą, zazdrością, egoistycznymi ambicjami i materializmem, a jeśli nie żadnym z powyższych grzechów, to przynajmniej pychą, samo sprawiedliwością i obłudą. Dlatego nie można ignorować żadnych planów, ani podstępów szatana. Nasz Pan, Jezus Chrystus, pokonał szatana na Golgocie, więc gdziekolwiek idziemy, to naszym powołaniem jest także manifestowanie zwycięstwa nad siłami ciemności. Jeśli jesteś tym zainteresowany, to przeczytaj tę książkę.

rozdział 1
DLACZEGO TRZEBA ZNAĆ SWOJEGO WROGA

Chcę ci pokazać kilka prawd ze Słowa Bożego, których wielu młodych ludzi być może nigdy wcze-śniej nie znało, a które dotyczą wroga naszych dusz. Zapewne dużo słyszałeś o zbawieniu i o tym,
co uczynił dla nas Jezus Chrystus, ale być może nie słyszałeś zbyt wiele o szatanie, ponieważ większość kaznodziejów nie lubi o nim mówić. Ale ja chcę o nim mówić, bo 1 List Piotra 5:8 mówi: „Będąc trzeźwymi czuwajcie, bo wasz przeciwnik diabeł, chodzi wokół was jak lew ryczący i szuka kogo by pożreć" .

Poznawanie wroga jest jedną z najważniejszych zasad prowadzenia wojny. Jeśli prowadzisz wojnę,
to duża ilość informacji o wrogu bardzo ułatwia walkę. A jeśli mało wiesz, to walka jest trudniejsza. Można też użyć innego przykładu: Jeśli z góry znasz wszystkie pytania, które będą na egzaminie,
to egzamin będzie dla ciebie łatwiejszy. Tak samo jest w życiu duchowym: jeśli znasz swojego wroga, to podczas każdej pokusy możesz go pokonać i być więcej niż zwycięzcą.

Jest wielu chrześcijan, którzy całe życie się zmagają próbując naśladować Jezusa i wciąż zawodzą. Myślę, że jedną z głównych przyczyn jest to, że nic nie wiedzą o swoim wrogu.

Wszyscy wiemy, że medycyna jest ważną gałęzią nauki, bo w naszym pokoleniu wyleczyła wiele milionów ludzi, ratując ich przed przedwczesną śmiercią. To jest możliwe tylko dlatego, że naukowcy badają wszystko, co zagraża ludzkiemu organizmowi i starają się dociec, jak choroby atakują ludzkie ciało. Dzięki intensywnym badaniom bakterii i wirusów, będących wrogami naszego ciała, popra-wiło się zdrowie ludzi. Naukowcy odkryli antybiotyki, które zabijają wrogie ciała lub usuwają je
z naszych organizmów. To, co jest prawdziwe w naszym ciele fizycznym, jest o wiele bardziej rzeczy-wiste w naszym duchu. Dlatego trzeba się też uczyć o szatanie, jako wrogu naszych dusz, aby strzec przed nim naszego ducha i zachować go w czystości dla Boga.

Biblia wiele mówi o szatanie. Po tym, jak Bóg stworzył Adama i Ewę, kolejną osobą, o której mówi Biblia jest szatan. Biblia nie mówi, co Adam i Ewa robili wtedy w ogrodzie Eden, ale od razu mówi, że do ogrodu Eden wszedł szatan i odciągnął Adama i Ewę od Boga, sprowadzając na świat grzech i zamieszanie. Pojawienie się szatana w ogrodzie Eden (Księga Rodzaju 3) jest przyczyną wszelkiego grzechu, przemocy i zła, które istnieją w dzisiejszym świecie.

Dlaczego Biblia mówi o szatanie zaraz po tym, jak Bóg stworzył mężczyznę i kobietę? Dlatego, że Bóg chce, abyśmy dużo o nim wiedzieli i byli czujni. Abyśmy wiedzieli, że szatan krąży wokół nas
jak lew ryczący, szukając kogo by pożreć. Gdyby gazety doniosły, że z zoo uciekł lew i chodzi po ulicach twojego miasta, to zapewne chciałbyś wiedzieć, gdzie się teraz znajduje, abyś mógł ominąć ten rejon? Tak samo można uniknąć wielu problemów, jeśli pozna się sfery działania szatana.

Wielu wierzących doświadcza częstych okresów zniechęcenia, w ogóle nie będąc świadomymi tego, że zniechęcenie pochodzi od diabła. Zniechęcenie nigdy nie pochodzi od Boga. W szatanie mają też swój początek wszelkie formy zła, takie jak: konflikty, przemoc, nienawiść, zazdrość, szemranie, gorycz, oczernianie innych i bunt przeciwko władzy. Dlatego dobrze jest to wiedzieć o naszym wrogu, aby umieć przezwyciężyć zło w swoim życiu.

O szatanie możemy czytać już na pierwszych stronach Nowego Testamentu. Dowiadujemy się o jego istnieniu zaraz po tym, gdy tylko Jezus został zanurzony w wodzie i namaszczony Duchem Świętym. Czytamy tam, że szatan konfrontował się z Jezusem kusząc Go na pustyni. Już samo to, jak dokła-dnie Biblia opisuje metody działania szatana, pokazuje nam wagę tego zagrożenia, abyśmy nie byli nieświadomi metod ani podstępów wroga naszych dusz.

Ważne jest, aby każdy młody człowiek dużo wiedział o szatanie, bo gdy już się dowie, co mówi o nim Biblia, to będzie ostrożny i nie będzie się go bał, jak większość ludzi, którzy boją się szatana, bo nie wiedzą, co o szatanie mówi Biblia. Wielu "chrześcijan" nie wie, że szatan został pokonany na Gol-gocie, dlatego boją się nawet czarowników uprawiających czarną magię. Gdy twoje oczy zostaną otwarte na to, co Jezus uczynił dla nas na krzyżu, to już nigdy nie będziesz się bać szatana.

Czasami szatan próbuje przerywać nabożeństwa, poprzez ludzi opętanych przez demony. Tak samo robił w synagogach, w których nauczał Jezus, ale nigdy nie wolno na to pozwalać. Kiedyś, na pew-nym studium Biblijnym w naszej sali zgromadzeń, od frontu wpełzł na scenę jak wąż mężczyzna opętany przez demona, aby zakłócić nasze spotkanie. Gdy tylko demon został zgromiony w imieniu Jezusa, natychmiast zasnął na podłodze i obudził się po zakończeniu spotkania, gdy wszyscy powie-dzieli ostatnie „Amen". Potem mogliśmy z nim porozmawiać, ale w trakcie spotkań nigdy nie pozwa-lamy, aby jakikolwiek agent szatana przeszkadzał nam w studiowaniu Biblii.

Na innym dużym spotkaniu, które odbywało się na świeżym powietrzu, pewien mężczyzna zaczął nagle tańczyć przed kazalnicą, akurat wtedy, gdy mówiłem coś bardzo istotnego. Gdy go poprosiłem przez tłumacza, aby usiadł, wówczas zignorował moją prośbę, ale kiedy w imieniu Jezusa zgromi-liśmy w nim demona, to usiadł i zamilknął. Demony muszą być posłuszne, gdy im coś nakazujesz
w imieniu Jezusa, bo wszystkie zostały pokonane przez Jezusa na Golgocie.

Ważne jest, aby wiedzieć, że Jezus Chrystus pokonał szatana na krzyżu Golgoty i w Jego imieniu jest potężna moc, dlatego nigdy nie musisz się bać szatana. Szatana boją się tylko ci chrześcijanie, którzy nie znają swojego wroga. Jeśli pozwalasz, aby Jezus był Panem całego twojego życia, to szatan nie może cię tknąć, bo Jezus pozbawił go mocy, gdy pokonał go na krzyżu.

rozdział 2
POCHODZENIE SZATANA

Wszyscy wiemy, że Bóg istnieje od zawsze, ale Biblia zaczyna się od stwierdzenia: „Na początku Bóg" (Rdz 1:1). Te pierwsze słowa w Biblii odnoszą się do minionych wieków, które były tak dawno, że nasze umysły nie mogą tego zrozumieć, ponieważ pojmują tylko to, co jest osadzone w czasie, a Bóg istniał zanim zaczęto liczyć czas.

Szatan też istniał przed nastaniem czasu, bo jest jednym z Bożych stworzeń, ale czy to oznacza, że Bóg stworzył złą istotę? Nie, ponieważ to jest niemożliwe - bo Bóg nigdy nie stworzył niczego złego. Wszystko, co tworzy Bóg jest doskonałe. Nawet Adam i Ewa byli doskonali, gdy zostali stworzeni. Podobnie i szatan był doskonały, gdy został stworzony przez Boga. Wtedy był nazywany „Gwiazdą Poranną" lub „Lucyferem" (Iz 14:12). Teraz jego imię ma złe konotacje, ale gdy został stworzony, tak nie było - bo został stworzony jako głowa aniołów, aby prowadził aniołów w oddawaniu czci Bogu. Gdy Bóg stwarzał Lucyfera, wówczas dał mu wielką moc i wiele nadprzyrodzonych zdolności, a szatanem stał się dopiero wtedy, gdy upadł przez grzech. Szatan nadal ma te moce, bo gdy upadł, to Bóg mu ich nie odebrał. Można się zastanawiać, dlaczego Bóg mu ich nie odebrał? Bo Bóg nie odbiera darów, które daje. My, zwykli ludzie też nie odbieramy ludziom prezentów, które im daliśmy nawet gdy zwracają się przeciwko nam! Szatan wciąż używa swojej mocy, aby szkodzić ludziom, a ludzie, którzy się z nim kontaktują mogą za pomocą czarów dokonywać nadprzyrodzonych rzeczy.

O szatanie napisano: „ Jakże spadłeś z nieba ty jaśniejąca gwiazdo, synu poranka" (Izajasz 14:12).
(Lucyfer = jaśniejący, niosący światło).
Lucyfer, będąc głową aniołów, stale był w obecności Boga. Dlaczego więc upadł? Powód jest podany w dwóch następnych wersetach Księgi Izajasza 14:13-14: „Ponieważ powiedziałeś w swoim sercu: »Wstąpię do niebios, wyniosę swój tron ponad gwiazdy Boże, zasiądę na szczycie zgromadzenia i będę jak Najwyższy«, ale zostaniesz wrzucony do piekła".

Lucyfer był bardziej utalentowany, piękniejszy i miał więcej nadprzyrodzonych cech niż inne anioły, bo prowadził anioły w oddawaniu czci Bogu do momentu, kiedy w jego sercu zrodziła się duma i zaczął myśleć: „Nade mną jest tylko jedna osoba, którą jest Bóg". To była naprawdę głupia myśl − bo w jaki sposób mógłby się kiedykolwiek zrównać ze swoim Stwórcą? Właśnie taki jest szatan. Mimo, że jest nadzwyczaj inteligentny, to w rzeczach, które obmyślił okazał się niezmiernym głupcem!!
Na tym świecie, też wielu mądrych ludzi robi równie głupie rzeczy pod względem duchowym.
Im więcej będziesz się uczył o szatanie, tym więcej zobaczysz głupoty w rzeczach, które robi.

Szatana nie zadowalała funkcja, którą wyznaczył mu Bóg, dlatego chciał stanąć na szczycie zgroma-dzenia, aby to jemu się wszyscy kłaniali! W wersecie 13 pisze, że on tego nie wypowiedział, tylko zaczął mieć takie myśli w swoim sercu. Ale Bóg patrzy na nasze serca i gdy spojrzał na serce Lucy-fera, to natychmiast dostrzegł jego pragnienia. Między pokusą a grzechem jest wielka różnica, bo pokusa to grzeszna myśl, która pojawia się w twoim umyśle, ale grzeszysz tylko wtedy, gdy ją zaakceptujesz. Jeśli natychmiast ją odrzucisz, to nie zgrzeszysz.

Na przykład, czy kiedykolwiek chciałeś potraktować kogoś z góry, aby w oczach innych wypaść na lepszego, niż jesteś w rzeczywistości? Czy wiesz, kto pierwszy wpadł na taką myśl? Lucyfer. A kogo chciał poniżyć? Na pewno nie aniołów, bo aniołowie byli już niżej od niego. Lucyfer chciał obalić Boga. Jeśli ktoś stara się pozbawić kogoś władzy, aby zająć jego miejsce, to stoi za nim duch szatana. Czy już wiesz dlaczego trzeba znać swojego wroga? Bo gdy taka myśl pojawi się w twoim umyśle, to powinieneś rozpoznać, że to twój wróg (lew ryczący) próbuje się tam włamać, aby cię pożreć.

Nie minęło wiele lat, zanim najwyższy archanioł stał się diabłem. To był moment. On nie upadał stopniowo, szczebel po szczeblu. Jezus powiedział (Łk 10:18), że szatan upadł w jednej chwili jak błyskawica. Będąc nieskazitelnym, w jednej chwili stał się diabłem, gdy tylko zaakceptował myśl o zrównaniu się z Bogiem. Czy wiesz, jak długo Lucyfer stawał się diabłem? Krócej niż sekundę. Dobremu człowiekowi też wystarczy mniej niż sekunda, aby stać się diabłem. Pamiętaj o tym !!!

Inny fragment mówiący o pochodzeniu szatana, jest w Księdze Ezechiela 28. Tam szatan jest naz-wany „Królem Tyru" (Ez 28:12), bo za władcami tego świata stoją konkretne demony. W tym czasie za Królem Tyru stał szatan i Pan mówi tutaj do szatana, który wtedy mieszkał w tym władcy.
Pan przypomniał mu czas, kiedy był w ogrodzie Eden (Ez 28:13) i mówi tutaj, że Lucyfer był w ogrodzie Eden wcześniej, niż Adam i Ewa. Pan przypomniał szatanowi, że jego drogi były doskonałe od dnia, w którym został stworzony, aż do znalezienia w nim grzechu (werset 15).

Serce Lucyfera było wyniosłe przede wszystkim z powodu jego piękna. A czy twoje serce bywa wyniosłe, gdy patrzysz w lustro i widzisz, jak dobrze wyglądasz w porównaniu z innymi? Uważaj na to. Dziękuj Bogu za dobro, które ci wyświadczył. Ładna twarz nie jest niczym złym, ale bardzo złe jest bycie z tego dumnym, bo wtedy otwierasz drzwi szatanowi.

Innym powodem dumy Lucyfera była jego inteligencja. Czy wiesz, że szatan jest najbardziej inteli-gentny ze wszystkich stworzeń? Inteligencja nie jest zła, bo można ją wykorzystać na chwałę Boga, ale nikt nie ma prawa być z tego dumny. Aby służyć Panu nie trzeba być głupim, dlatego dziękuj Bogu za swoją inteligencję i urodę, ale nigdy nie bądź z tego dumny.

Trzecim powodem wyniosłości Lucyfera było to, że miał najwyższą pozycję wśród wszystkich stwo-rzeń. Lucyfer nie rozumiał, że wszystkie rzeczy z których był dumny - piękno, inteligencja i pozycja − były darami Boga. Tego nie rozumie większość ludzi, a nawet wielu chrześcijan i dzięki temu szatan zdobywa przyczółki w ich życiu, aby finalnie ich zniszczyć. Widzisz więc, że to pycha jest przyczyną wszelkiego grzechu na świecie. Nie morderstwa, nie cudzołóstwa, tylko pycha. Dlatego zbawienie przyszło przez Jezusa, który się uniżył, bo tylko droga pokory prowadzi do uwolnienia od wszelkich demonicznych systemów i podstępów szatana.

Od Lucyfera pochodzi też duch niezadowolenia z wyznaczonego losu. Gdybyś mógł spojrzeć na ten świat z punktu widzenia Boga, to zobaczyłbyś miliardy niezadowolonych malkontentów, którzy wciąż szemrają i narzekają, bo akceptują ducha szatana.

Kolejna rzecz, która pochodzi od Lucyfera, to bunt przeciwko władzy. Lucyfer się zbuntował pomi-mo tego, że miał nad sobą tylko jeden autorytet, którym był Bóg. Chciał być ponad Nim, dlatego zamierzał Boga obalić. Ten duch jest też dostrzegalny w rodzaju ludzkim. Duch buntu przeciwko władzy doprowadził już do licznych rewolucji w wielu krajach i powoduje strajki w fabrykach. W dzisiejszych czasach duch buntu jest widoczny wśród wszystkich młodych ludzi - nie tylko wśród studentów, ale także wśród uczniów i małych dzieci w domu.

To jest niepodważalnym dowodem, że świat niszczeje. Powszechny jest brak szacunku dla nauczy-cieli, dla rodziców, a nawet dla starszych zborów. Dlatego nigdy nie zapominaj, że to właśnie ten duch zamienił najlepszego ze wszystkich aniołów w diabła, a dzisiaj może zmienić w diabła każdego porządnego młodzieńca i każdą porządną dziewczynę. Bóg nigdy nikogo nie czyni złym, ale gdy otwierasz się na demoniczną duchowość, to sam czynisz się złym.

Teraz zwróć uwagę na ostatnią cechę Lucyfera. Gdy Lucyfer upadł, to nie upadł sam, bo miał wtedy wokół siebie towarzyszy. W Księdze Objawienia 12:4 czytamy, że szatan doprowadził do upadku jedną trzecią aniołów, którzy w swojej głupocie zaaprobowali jego pychę, niezadowolenie i bunt. Tak samo jest dzisiaj. Zły człowiek nigdy nie zadowala się pozostaniem złym z samym sobą i zawsze stara się wciągać w zło innych. I jeśli ci inni nie są czujni, to ta osoba może zarazić goryczą wielu ludzi.

Zobacz, co mówi List do Hebrajczyków 12:14-17: „Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do świętości,
bez której nikt nie ujrzy Pana. Zwracajcie uwagę, aby nikt nie pozostawał z dala od łaski Boga i żeby jakiś wzrastający korzeń goryczy nie wyrządził szkody innym, aby przez jednego nie zanieczyściło się wielu. I żeby nikt nie był rozpustny ani lekkomyślny jak Ezaw, który za jedną zachciankę sprzedał swoje pierworodztwo − bo wiecie, że gdy potem chciał otrzymać błogosławieństwo, to został odrzucony i nie uzyskał zmiany swego położenia, chociaż o nią ze łzami zabiegał" (Hbr 12:14-17).

rozdział 3
OSZUSTWA SZATANA

W 3 rozdziale Księgi Rodzaju można zobaczyć, jak szatan atakuje. Napisano tam, że wąż był sprytniejszy niż wszystkie zwierzęta. Szatan wszedł w węża tak samo, jak demony w świnie, gdy Jezus je wyrzucił z opętanych Gedareńczyków (Mt 8:28-33) i mówił do Ewy przez węża, mówiąc: „ Czy naprawdę Bóg powiedział, że nie z każdego drzewa wolno wam jeść?" . Gdy Ewa potwierdziła,
że tak powiedział Bóg, wtedy szatan podważył Słowo Boga, mówiąc: „ Na pewno nie umrzecie".

Zauważ, jak szatan podchodzi człowieka. Przede wszystkim kwestionuje Słowa Boga. W ten sposób podchodzi także nas, zadając nam pytanie: „Czy Bóg naprawdę powiedział, że nie masz tego robić?
A co w tym złego? Te nakazy są staroświeckie. One dotyczą zamierzchłych czasów i odnoszą się do kultury, w której żył apostoł Paweł. W XXI wieku nie można ich traktować dosłownie", itd. Takie pytania nieustannie zadają dzisiaj młodzi i starzy ludzie, nie zdając sobie nawet sprawy, że stali się ustami szatana. Nawet jeśli ich sumienie mówi, że coś jest nie tak, to wciąż używają własnych rozumków i kwestionują to, czego zabronił lub nakazał Bóg.

Jeśli Bóg coś nakazuje w swoim Słowie lub czegoś zabrania, to możemy być pewni, że ma ku temu bardzo istotny powód. A szatan zawsze będzie podawał w wątpliwość, czy Bóg naprawdę tego oczekuje. Czy wiesz, jaki cel ma szatan w nakłanianiu nas do podawania w wątpliwość słów Boga? Taki sam, jak w przypadku Ewy. Chce nas odwrócić od Pana, a Boga zmusić, aby odwrócił się od nas i wyrzucił nas ze swojej obecności, tak samo, jak Adama i Ewę wyrzucił z ogrodu Eden.

W Ewangelii Jana 10:10 Jezus powiedział, że szatan przyszedł aby kraść. Szatan nie kradnie naszych pieniędzy, bo wie, że pieniądze nie mają duchowej wartości. On kradnie tylko to, co ma wieczną wartość. Przede wszystkim ludzkie dusze. A gdy już ukradnie czyjąś duszę, to prowadzi go na mano-wce i tam zabija. Natomiast Jezus przyszedł, aby dać nam obfite życie. Czy to nie jest zdumiewające, że w świecie liczącym ponad sześć miliardów ludzi, 99 procent woli wierzyć w kłamstwa szatana i czynić jego wolę, niż wierzyć Jezusowi i być posłusznym Bogu? To pokazuje, jaki ogrom pracy wykonał szatan, aby przekonać ludzkość, że nieposłuszeństwo wobec Słów Boga nie jest złem.

Jak myślisz, czy szatan ostrzega człowieka, gdy bierze pierwszy łyk alkoholu, gdy zapala pierwszego papierosa, albo gdy zaczyna zażywać heroinę lub kokainę? Czy mówi mu, że to zniszczy jego umysł i ciało, a finalnie na zawsze trafi do piekła? Nie. Szatan nie mówi ludziom prawdy, bo takie informacje nie są przyjemne dla ucha. On mówi dokładnie to samo, co powiedział Ewie; że to jest przyjemne i że z tego można czerpać mądrość. Tym sposobem szatan oszukał miliony ludzi na całym świecie. Nawet gdy jest to niemoralność, kradzież lub inne rzeczy, to szatan zawsze mówi: „Cóż w tym złego? Przecież w XX wieku nie można się kierować średniowiecznymi zasadami". Dlatego uważaj na myśli, które szatan wkłada do twego umysłu, bo jego ostatecznym celem jest zniszczenie ciebie.

W Księdze Rodzaju 3:6 widzimy, że gdy Ewa zobaczyła, że zakazany owoc nadaje się do jedzenia,
to natychmiast go zapragnęła. W naszych czasach, zakazany owoc ma wiele odpowiedników, dlatego nasze ciała pożądają wielu rzeczy, których zabronił Bóg. Dalej Słowo Boże mówi, że te owoce były miłe dla oczu, dlatego nasze oczy też patrzą na wiele rzeczy, które są przyjemne dla oczu, na które Bóg zabronił patrzeć.

Ewa uznała, że ten owoc jest godny pożądania, bo zaczęła go postrzegać jako coś, co może ją uczynić mądrą. Nasze umysły też są pociągane przez wiele rzeczy, których zabronił Bóg. Więc bądź ostrożny, jeśli coś pociąga twój umysł i ciało, ale twoje sumienie mówi ci, że coś jest nie tak. Jestem pewien, że sumienie Ewy wyraźnie ją ostrzegało, że to jest złe, bo dobrze wiedziała, że Bóg zabronił spożywać owoce z tego drzewa. Ale ponieważ jej ciało i umysł pragnęły tego owocu, to zaczęła oszukiwać samą siebie, że zjedzenie tego owocu nie jest niczym złym. Zagłuszyła swoje sumienie i go zjadła.

Co osiągnął szatan, nakłaniając Ewę do grzechu? Gdy wiele lat wcześniej szatan stał się zły i został wyrzucony sprzed Bożej obecności, to postanowił nakłaniać do zła także innych. Tak samo jest teraz z rodzajem ludzkim. Gdy ktoś robi coś złego, to nie jest szczęśliwy, gdy robi to sam, dlatego nakłania też innych, aby robili to samo.

Zachęcam wszystkich młodych chrześcijan do czytania Księgi Przypowieści Salomona, która jest bardzo dobrą księgą dla wszystkich młodych ludzi. W Przypowieściach Salomona 1:10, Bóg mówi: „Synu mój, jeżeli chcą cię zwabić grzesznicy, nie ulegaj im!".

Szatan stał się zły i pociągnął za sobą Ewę. I gdy Ewa zanurzyła się w jego zatrutym duchu, to naty-chmiast wzięła kolejny owoc i dała go swojemu mężowi, prowadząc do upadku także jego. W ten sposób mnoży się zło na całym świecie, przez wszystkie wieki. Jeden człowiek stał się zły i pociągnął za sobą całą resztę. Dlatego zawsze musimy być czujni.

Szatan tylko czasami przybiera postać ryczącego lwa. Gdyby zawsze przybierał postać lwa, to łatwo byś go rozpoznał. Dlatego częściej przybiera postać słodkiego aniołka światłości (2Kor 11:14). Wtedy trzeba być nad wyraz ostrożnym.

Gdy Jezus powiedział swoim uczniom, że będzie cierpiał i umrze na krzyżu, to Piotr mimo to powie-dział: „Nie Panie, to się nie wydarzy". Jezus natychmiast się od niego odwrócił i powiedział: „Idź precz szatanie", ponieważ wiedział, że pomimo, iż tę sugestię wypowiedział Piotr, to inspirował ją szatan, aby odwrócić Go od drogi cierpienia. Jezus wiedział, że musi iść na krzyż, bo tylko w ten sposób mógł odpuścić nasze grzechy.

Piotr tego nie wiedział i miał dobre intencje, ale w tym momencie nie zdawał nawet sobie sprawy, że przemawia przez niego szatan, chcący powstrzymać Jezusa przed pójściem na krzyż. Szatan może
cię podejść nawet przez twojego bliskiego przyjaciela, aby zasugerować ci coś, co po ludzku będzie wyglądać na dobre i współczujące. Dlatego zawsze musimy być bardzo czujni, a jedyną rzeczą, której każdy z nas musi pragnąć, jest wrażliwe sumienie, które będzie głośno krzyczało nawet wtedy, gdy nieświadomie zaczniemy czynić jakieś zło.

Spójrz jak miękkie i delikatne są stopy małego dziecka i porównaj je z własnymi stopami! Twoje stopy stały się twarde. Tak samo może być z twoim sumieniem. Gdy człowiek się rodzi, wówczas ma bardzo wrażliwe sumienie. Wtedy jest ono delikatne, jak stopy małego dziecka i wrażliwe na najmniejsze zło. Ale kiedy człowiek dorasta, to zaczyna okłamywać rodziców, oszukiwać, kraść, krzywdzić innych, ściągać na egzaminach, buntować się przeciwko rodzicom i robić wiele innych złych rzeczy. W ten sposób zabija swoje sumienie, aż staje się tak twarde i nieczułe, jak stopy dorosłego człowieka.

Apostoł Paweł powiedział: „Nie jesteśmy nieświadomi podstępów szatana" (2 Kor 2:11). Szatan bardzo sprytnie podszedł Ewę, kusząc ją czymś, co dobrze wyglądało po ludzku, ale finalnie ją zniszczył. Dzisiaj w taki sam sposób podchodzi nas, aby niszczyć nas nie tylko rzeczami, o których przed chwilą wspominałem, ale także bardziej oczywistymi formami kultu szatana.

Szatan sprowadza ludzi na manowce nie tylko poprzez czary, ale także przez gry, takie jak Dungeons And Dragons (Lochy i smoki), poprzez tablice ouija (do kontaktowania się z duchami), poprzez astrologię, horoskopy, czytanie z dłoni, itp. I za pomocą tych wszystkich środków próbuje się dobrać do ludzkiego życia. Do kontaktu z szatanem prowadzi też kult bożków, dlatego Bóg nienawidzi kultu bożków i każe się tego całkowicie wystrzegać.

Czy wiesz, że filmy też zanieczyszczają twój umysł wszelkiego rodzaju złymi myślami? Gdy oglądasz na ekranie seks i przemoc, to czy nie masz później takich snów? Masz zarówno przerażające sny,
jak i lubieżne sny. W ten sposób diabeł stara się zainfekować twój umysł lękiem i nieczystymi myślami, aby stopniowo mieć wpływ na całe twoje życie. Gdyby Ewa poprosiła Boga o pomoc, gdy czuła pociąg do drzewa poznania, to historia potoczyłaby się zupełnie inaczej.

Gdy w wieku 19 lat zostałem chrześcijaninem, to wiedziałem, że nie mam już chodzić do kina, ale pewnego dnia przyszli do mnie znajomi i poprosili mnie, abym poszedł z nimi na film, który wyświetlano w bazie marynarki wojennej, w której wtedy pracowałem. Wtedy nie odważyłem się im powiedzieć, że odkąd zostałem chrześcijaninem, to nie chodzę do kina. Poszedłem więc z nimi, ale przez całą drogę modliłem się po cichu do Pana, mówiąc: „Panie, nie chcę tam iść, proszę pomóż mi wybrnąć z tej sytuacji". Kiedy w końcu dotarliśmy do kina, to na drzwiach wisiała informacja, że seans odwołano, bo kino nie otrzymało kopii filmu. Byłem Panu wdzięczny za cudowną odpowiedź na modlitwę, ale Pan mi wtedy powiedział: „Tym razem ci pomogłem, ale następnym razem będziesz musiał im odmówić". Gdy moi znajomi przyszli kolejny raz, to byłem tak zachęcony odpowiedzią Boga na moją modlitwę, że zdecydowanie im odmówiłem.

Gdy do ogrodu Eden przyszedł Bóg i przemówił do Adama i Ewy, konfrontując ich z ich grzechem,
to przeklął także szatana, mówiąc: „Potomstwo niewiasty zmiażdży ci głowę, a ty ugryziesz je w piętę" (Rdz 3:15). To miało miejsce na krzyżu Golgoty. Jezus Chrystus narodził się z niewiasty i na Golgocie zmiażdżył szatana, a szatan ugryzł Go piętę gwoździami, które przebiły stopy Jezusa. Widzimy więc, że 3 rozdział Księgi Rodzaju kończy się przesłaniem niosącym nadzieję, że szatan nie będzie zawsze dominował nad człowiekiem. Jezus przyszedł na ziemię i pokonał szatana, aby teraz każdy człowiek mógł się wyzwolić spod jego mocy.

Jeśli wierzysz, że kiedy Jezus Chrystus umarł na krzyżu, to całkowicie pokonał moc szatana nad tobą, to szatan nie musi już mieć władzy nad twoim życiem, a twoje sumienie, które stało się nieczułe, znowu może się stać wrażliwe jak u małego dziecka. Jezus umarł nie tylko po to, by przebaczyć twoje grzechy, ale także po to, aby cię wyzwolić z mocy szatana, który cię zniewolił wieloma złymi nawykami. Pamiętaj, że głowa szatana została całkowicie zmiażdżona przez twojego Zbawiciela.

Alleluja!

rozdział 4
DLACZEGO BÓG NIE ZNISZCZYŁ SZATANA?

Co sprowadza człowieka do poziomu zwierząt? Człowiek upodabnia się do zwierząt, gdy skupia się wyłącznie na własnych potrzebach i ziemskiej egzystencji. Zwierzę skupia swoją uwagę tylko na tym, aby być najedzonym, wypoczętym i usatysfa-kcjonowanym seksualnie. Gdy człowiek interesuje się tylko tymi sprawami, to można powiedzieć, że zszedł do poziomu zwierząt. Bóg nie uczynił człowieka takim, jak zwierzęta, ale to nie edukacja czyni nas lepszymi od zwierząt, bo nawet dobrze wykształceni ludzie zachowują się czasami jak zwierzęta. To nasz duch jest tą częścią człowieka, która jest głębsza od naszych umysłów i która uświadamia nam istnienie Boga. Gdy Bóg stworzył człowieka, to dał mu wolną wolę, która powoduje, że mamy wolność wyboru. Gdy Bóg stworzył szatana, jako jednego z aniołów, to też mu dał wolną wolę i możliwość wyboru. Gdyby szatan nie miał wolnej woli, to nie mógłby powiedzieć: „Wstąpię ponad tron Boga”. Bóg stworzył też wiele innych rzeczy, które nie mają wolnej woli. Na przykład gwiazdy i planety. Dlaczego planety w układzie słonecznym nigdy się nie zbuntowały przeciw prawom ustanowionym przez Boga? Bo nie mają możliwości wyboru. Dlatego nie mogą się stać dziećmi Boga. Aby stać się dzieckiem Boga, trzeba mieć wolną wolę, aby w pełni dobrowolnie wybrać to, czego oczekuje Bóg. Ale wolność wyboru bywa też niebezpieczna, bo można jej używać do łamania Bożych przykazań, aby zadowolić samego siebie. Bóg podjął takie ryzyko, bo pragnął mieć dzieci, które będą Mu posłuszne z własnego wyboru. I tutaj pojawia się rola szatana w Bożym planie. Wszelki chaos, zamęt, choroby i zło na świecie są bezpośrednim skutkiem słuchania diabła w ogrodzie Eden i nieposłuszeństwa człowieka wobec Boga. Można więc zadać pytanie: „Jeśli szatan jest przyczyną wszystkich problemów na świecie, to dlaczego Bóg go nie zniszczył?”. Mam nadzieję, że dzięki temu przynajmniej wierzysz, że mądrość Boga jest większa od mądrości człowieka. Nasza mądrość jest jak kubek wody, a mądrość Boga jak ocean, więc bądź pewien, że jeśli Bóg pozwala szatanowi istnieć i działać na ziemi, to musi mieć ku temu bardzo ważny powód. Bóg pozwala na istnienie szatana, bo poprzez jego działania dokonuje wielu rzeczy. Jednym z powodów, dla których Bóg pozwala szatanowi wyrządzać tak wiele zła, szkód i cierpienia na ziemi jest to, że dzięki temu ludzie nawracają się do Boga. Gdyby życie na ziemi było do tego stopnia wygodne, że nie byłoby chorób, cierpienia, ubóstwa ani nędzy, to nikt nie myślałby o Bogu. Wszystko, na co pozwala Bóg, ma swój cel. W Starym Testamencie czytamy, że kiedy Izraelici wędrujący po pustyni zapomnieli o Bogu, to zaczęli być kąsani przez jadowite węże i natychmiast zwrócili się do Boga, aby ich uzdrowił. Czy to było złe, że pojawiły się tam jadowite węże, które skłoniły tych ludzi do nawrócenia się do Boga? Słyszałem historię pewnego biznesmena, który kiedyś żył blisko Boga, ale gdy jego biznes zaczął dobrze prosperować, to zapomniał o Bogu. Starsi w jego zborze wielokrotnie z nim rozmawiali i próbowali go nawrócić do Pana, ale on był zbyt zajęty swoimi sprawami. Aż pewnego dnia jadowity wąż ugryzł jego najmłodszego syna i to dziecko bardzo poważnie zachorowało, że nawet lekarze stracili wszelką nadzieję. Gdy ojciec był już mocno wystraszony, wówczas posłał po jednego ze starszych zboru, aby się pomodlił nad tym dzieckiem. Ten starszy był mądrym człowiekiem i gdy tam przyszedł, to zaczął się modlić słowami: „Panie, dziękuję Ci, że posłałeś tego węża, aby ugryzł to dziecko, bo ja nie byłem w stanie zmusić tych ludzi do myślenia o Tobie. Czego ja nie mogłem zrobić przez sześć lat, teraz zrobił ten wąż, aby ich tego nauczyć. Panie uzdrów to dziecko i spraw, aby już nigdy węże nie musiały o Tobie przypominać tej rodzinie”. Są też ludzie, którzy zaczynają myśleć o Bogu dopiero wtedy, gdy trafiają do szpitala z powodu raka. Wtedy nagle nawracają się do Chrystusa, rodzą się na nowo i zaczynają myśleć o Bogu. Bóg używa na tym świecie nieuleczalnych chorób, biedy i wielu innych rodzajów zła, aby odwrócić ludzi od ich grzechów i dać im wieczny dom w niebie. W ten sposób Bóg używa środków, które generuje szatan, aby ratować ludzi z jego szponów i dawać im życie wieczne. W ten sposób, Bóg za każdym razem robi z szatana głupca. Bóg używa szatana do oczyszczania chrześcijan Rozważmy przykład ognia? Wiemy, że w pożarach ginęły miliony ludzi w historii świata, ale jeszcze nikt nie przestał używać ognia, bo na ogniu gotuje się żywność, dzięki ogniowi poruszają się samo-chody, samoloty i wszelkie maszyny. Ogień służy też do wytapiania złota, którego nie można w żaden inny sposób oczyścić. Ogień można bardzo dobrze wykorzystywać. Tak samo jest z prądem. Miliony ludzi giną od porażeń prądem, bo prąd jest bardzo niebezpieczny, ale wszyscy wiemy, że na ogół służy do pożytecznych celów. Adam i Ewa byli niewinni, kiedy zostali stworzeni, ale żeby być świętymi, musieli dokonać wyboru. A żeby dokonać wyboru, to musieli być kuszeni, aby mogli odrzucić zło i wybrać Boga. To właśnie z tego powodu Bóg pozwolił szatanowi wejść do ogrodu Eden i kusić Adama i Ewę. Czy myślisz, że Bóg nie mógł zatrzymać szatana, aby nie wszedł do ogrodu Eden? Oczywiście, że mógł, ale gdyby Adam nie był kuszony, to nie mógłby się stać święty i zawsze byłby tylko niewinny. Pomiędzy niewinnością a świętością jest wielka różnica. Niewinne jest niemowlę. Jeśli chcesz wiedzieć jaki był Adam, gdy został stworzony, to spójrz na niemowlę, które nie wie, co jest dobre, a co złe. Niemowlę jest niewinne, ale nie jest święte, ani doskonałe. Aby stać się doskonałym, będzie musiało dorosnąć i wielokrotnie odrzucić zło, aby wybrać Boga. Kształtowanie charakteru polega na odrzucaniu pokus już w swoim umyśle. Dzisiaj jesteś tym, kim jesteś dzięki wyborom, których dotychczas dokonałeś. Jeśli inni ludzie wokół ciebie są w czymś lepsi od ciebie, to znaczy, że dokonali w tej sferze lepszych wyborów, niż ty. Każdy codziennie dokonuje wyborów, które określają, kim ostatecznie będzie. Ewa dokonała wyboru w ogrodzie Eden. Poprzez swój wybór powiedziała: „Chcę być wolna, dlatego wolę przyjąć to, co oferuje szatan, aby zadowolić pragnienie mojego ciała, niż wiązać się ogranicze-niami, które nakłada na mnie Bóg”. Ale czy Ewa stała się wolna? Nie! Ewa stała się niewolnicą szatana, bo tylko przestrzeganie Bożych przykazań czyni człowieka wolnym. Adam i Ewa podjęli tego dnia bardzo złą decyzję, której konsekwencje musieli ponosić przez całe życie zarówno oni, jak i ich dzieci. Każda decyzja pociąga za sobą konsekwencje, które czasami dotykają także nasze dzieci. W ich przypadku zarówno Adam, jak i jego żona, resztę swojego życia spędzili z dala od Boga. Więc nie łudź się, że pewne wybory są nieistotne, albo że w przyszłości nie będziesz musiał zbierać tego, co dzisiaj siejesz. Bóg pozwoli, aby szatan cię kusił i próbował. To właśnie z tego powodu Bóg pozwala szatanowi działać na wolności. Przykład mamy w Starym Testamencie, w Księdze Hioba. W pierwszym rozdziale Księgi Hioba jest opisana rozmowa Boga z szatanem, która miała miejsce w niebie. Z późniejszych doświadczeń Hioba można się bardzo dużo dowiedzieć o sposobach działania szatana. W Księdze Hioba 1:6 napisano, że „pewnego dnia synowie Boga (aniołowie) przybyli, aby stawić się przed JHWH. Wśród nich pojawił się też szatan i Bóg go zapytał: »Skąd przychodzisz?«”. Zobacz, co odpowiada szatan. Szatan mówi, że odwiedził wiele miejsc na ziemi. Czy wiedziałeś, że szatan jest teraz aktywny na świecie? Wiele osób uważa, że szatan jest w piekle. Szatana nie ma w piekle, bo gdyby tam był, to nie mógłby nas niepokoić na ziemi. Biblia mówi, że istnieją trzy nieba. Pierwszym niebem jest to, co my nazywamy przestrzenią powie-trzną, a trzecie niebo, to bezpośrednia obecność Boga (2Kor 12:2). Gdy szatan został strącony z Bożej obecności, to nie trafił do piekła, tylko do drugiego nieba (Ef 6:12). A z drugiego nieba może w każdej chwili zejść na ziemię, dlatego mógł też wejść do ogrodu Eden. Szatan i jego demony mogą się pojawiać na ziemi, kiedy tylko chcą. Biblia mówi, że szatan krąży jak lew ryczący, szukając ludzi, których mógłby pożreć. On zawsze stara się kusić młodych ludzi, aby dokonywali błędnych wyborów. W ten sposób chce wejść w twoje życie, aby pozbawić cię czystości, uczciwości i prawości, a tym samym zniszczyć twój charakter i ostatecz-nie zabrać cię ze sobą na wieczne potępienie. Szatan wędruje po ziemi. I możesz być pewien, że obserwuje wszystkich ludzi. Ciebie też obserwuje od dzieciństwa i przez cały czas nakłania, abyś dokonywał złych wyborów i czynił zło, aby mógł cię zniszczyć. To on szepta ci do ucha, żebyś oszukiwał na egzaminach, nienawidził innych, okłamywał rodziców i nauczycieli, abyś kradł cudze rzeczy, czytał nieczyste książki i oglądał lubieżne filmy. Następnie Bóg powiedział do szatana: „Czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę, Hioba? Bo na ziemi nie ma mu równego. Mąż to nienaganny i prawy, bogobojny i stroniący od zła”. Szatan wiedział wszystko o Hiobie, bo tak naprawdę, to Hiob był numerem jeden na jego czarnej liście. Dlatego szatan odpowiedział Bogu: „Czy Hiob czci Boga za darmo? Czyż nie otoczyłeś wszelką opieką jego, jego domu i wszystkiego, co posiada? Błogosławisz sprawie jego rąk, więc jego dobytek się pomnaża” (Hiob 1:8-10). Widzimy tutaj, że Bóg stawia wokół swoich dzieci potrójny mur – wokół naszych ciał, wokół naszych rodzin i wokół naszego dobytku. To jest bardzo ważna informacja, którą każdy z nas musi wiedzieć. Księga Przysłów 18:10 mówi: „Imię Pana jest wieżą obronną; prawy się w niej chroni i jest bezpieczny”. W imieniu „Jezus” jest wielkie bezpieczeństwo. Szatan nie boi się nikogo poza Jezusem Chrystusem, bo Jezus pokonał go na Golgocie. Jeśli nasze życie jest podporządkowane Chrystusowi, to możemy używać Jego imienia, aby przeciwstawiać się szatanowi. Dlatego Biblia mówi: „Sprzeciw się diabłu poddając się Bogu, a ucieknie od ciebie”. Dalej czytamy, że Bóg pozwolił szatanowi dotknąć Hioba, jego rodzinę i jego majątek. Innymi słowy, Bóg otworzył szatanowi każde z tych trzech ogrodzeń, aby szatan mógł wejść do życia Hioba i go przetestować. Dlaczego Bóg na to pozwolił? Aby oczyścić Hioba jak złoto (Hiob 23:10). Zauważ, że pod koniec tej próby Hiob jest bardziej pokorny i bardziej pobożny - bo został oczyszczony z wszelkiej obłudy. Bóg pozwala szatanowi poddawać nas próbom, abyśmy wychodzili z nich coraz bardziej czyści, coraz bardziej pokorni, coraz bardziej pobożni, coraz bardziej życzliwi, kochający i współczujący, i coraz bardziej podobni do Jezusa, i coraz mniej obłudni. Widzisz więc, że szatan jest pożytecznym narzędziem w uświęcaniu dzieci Bożych. To wszystko uczy nas, co najmniej dwóch rzeczy Po pierwsze tego, że szatan nigdy nie może dotknąć żadnego dziecka Bożego (jego ciała, rodziny ani dobytku), bez Bożego pozwolenia. Po drugie, jeśli Bóg pozwala, aby szatan nas dotknął lub w jakikolwiek sposób zranił, to zawsze ma na celu nasze dobro − abyśmy się stawali coraz bardziej niebiańscy, bardziej niezależni od rzeczy ziemskich i bardziej podobni do Chrystusa. Czyż nie jest to wielką pociechą, że nasz niebiański Ojciec ma całkowitą kontrolę nawet nad tym, co próbuje nam zrobić szatan? Dlatego chcę ci powiedzieć, że jeśli całkowicie poddasz swoje życie Bogu, to twoje ciało, twoja rodzina i twój dobytek zawsze będą chronione potrójnym murem, i bez Bożego pozwolenia szatan nie może przeniknąć przez żaden z nich. Ilekroć Bóg pozwala szatanowi przeniknąć któryś z nich, to bądź pewien, że zawsze robi to dla twojego dobra. Widzisz więc, że Biblia daje nam bardzo dokładne informacje o szatanie i jego sposobach działania – nie po to, by nas straszyć − tylko po to, abyśmy mogli dostrzec w tym Boży cel.

rozdział 5
METODY SZATANA

Jeśli będąc młodym chrześcijaninem nie wiesz, jak należy przeciwstawiać się szatanowi, to możesz nie tylko zrujnować swoje życie na ziemi, ale również swoją wieczność. Szatan nie będzie czekał, aż dojrzejesz duchowo i atakuje cię już teraz. Dlatego musisz znać jego metody.

Niestety, większość ludzi ma telewizyjne wyobrażenie szatana pochodzące z reklam, a nie ze Słowa Bożego, dlatego wyobrażają sobie szatana, jako nieszkodliwego dowcipnisia z rogami i zielonym ogonem. Ale w Biblii czytamy, że szatan nie ma odrażającej postaci. Szatan jest duchem i nie jest głupcem, dlatego nie przyjdzie do ciebie w ohydnej postaci, przed którą będziesz uciekał, bo jak miałby cię wtedy sprowadzić na manowce? Szatan działa jak oszust, który najpierw stara się zdobyć zaufanie swoich ofiar, aby potem je okraść.

Biblia mówi, że szatan jest atrakcyjny, bo przybiera postać anioła światłości. A ponieważ podaje się za posłańca światłości, dlatego jest nazywany „zwodzicielem całego świata" (Obj 12:9). Przykładem zwodzenia może być karate. Większość ludzi uważa, że karate jest rodzajem walki i samoobrony.
Ale to jest tylko część prawdy, bo podobnie jak joga, która też przypomina zwykłe ćwiczenia, będąc w rzeczywistości oddawaniem czci słońcu − tak samo za karate stoi moc demonów. Widziałem już wielu opętanych ludzi, którzy ćwiczyli karate i przedstawiali się jako nieszkodliwi reprezentanci dobrych rzeczy, takich jak samoobrona. W ogrodzie Eden, szatan też przyszedł do Ewy pod postacią uroczego i przyjaznego stworzenia. Gdyby był odrażający, to Ewa by od niego uciekła.

Zauważ, że zarówno Stary jak i Nowy Testament, zaczyna się od opisu kuszenia przez szatana. Stary Testament od kuszenia Adama i Ewy (Rdz 3), a Nowy Testament od kuszenia Jezusa (Mt 4). To nam pokazuje, jak wielką wagę Biblia przywiązuje do znajomości metod naszego wroga. Jeśli zaczniesz ulegać szatanowi, jak Adam i Ewa, to na pewno upadniesz. Ale jeśli pójdziesz za przykładem Jezusa i zaczniesz mu się sprzeciwiać, to zwyciężysz.

W Ewangelii Łukasza 4:1 napisano, że zanim Jezus rozpoczął swoją służbę (po zanurzeniu w wodzie i duchowym namaszczeniu), to Duch Święty najpierw zaprowadził Go na pustynię, aby był kuszony przez diabła. To jest zdumiewające, że Duch Święty zaprowadził Jezusa na pustynię, aby spotkał się z diabłem. Można by pomyśleć, że Duch Święty prowadzi nas wyłącznie na szczyty gór, abyśmy mogli otrzymać prorocze widzenia i Boże objawienia prosto z nieba!!! Tak, Bóg prowadzi ludzi do takich miejsc, ale prowadzi nas też do miejsc, w których będzie nas kusił szatan.

Mam nadzieję, że wiesz o tym, że Duch Święty nigdy nie prowadzi nas do miejsc, które mogą nam zaszkodzić. Tak więc ten werset Pisma ma nas uczyć, że pokusy są dla nas pożyteczne. W przeciw-nym razie Duch Święty nie wystawiałby Jezusa na pokusy szatana i nie pozwalałby kusić nas. Bóg nikogo nie kusi, ale pozwala, aby szatan nas kusił.

Zwróć uwagę, kiedy pojawiają się pokusy


Szatan przyszedł do Jezusa, gdy Jezus był głodny, bo przez czterdzieści dni i nocy pościł. Szatan stara się nas atakować zawsze wtedy, gdy jesteśmy słabi fizycznie lub gdy jesteśmy pod jakąś psychiczną lub emocjonalną presją.

Po drugie, zauważ, że szatan przyszedł do Jezusa zaraz po tym, jak Jezus został namaszczony Duchem Świętym i usłyszał głos z nieba, w którym Bóg wyraził swoją aprobatę. Szatan przychodzi do nas zawsze wtedy, gdy przeżyjemy czas jakiegoś wielkiego błogosławieństwa.

Bądź więc czujny na taktykę szatana. Szatan będzie przychodził do ciebie po każdym wielkim błogo-sławieństwie, aby wzbić cię w pychę. A gdy oblejesz egzamin, albo gdy jesteś chory lub wyczerpany fizycznie, to szatan przyjdzie, aby cię zniechęcić i doprowadzić do grzechu.

Słowo Boże otrzymaliśmy z góry, abyśmy mogli poznać podstępne metody szatana. Słowo Boże pokazuje nam, jak zazwyczaj podchodzi nas szatan, w jakich godzinach, czym stara się nas kusić i jak oszukał innych. Ale pokazuje też, jak Jezus przezwyciężał pokusy szatana.

Jak szatan podchodzi ludzi?


Przede wszystkim widzimy, że szatan kusił Jezusa pragnieniami ciała, sugerując Jezusowi, że jeśli jest Synem Boga, to niech rozkaże, aby te kamienie stały się chlebem. Tak samo podchodzi nas, abyśmy wbrew woli Boga skupiali się na zaspokajaniu pragnień naszego ciała. Ale Jezus był czujny, dlatego odpowiedział: „Napisano....". Gdy kilka tysięcy lat wcześniej szatan przyszedł do Ewy, to też podwa-żył Słowa Boga, mówiąc: „Czy na pewno Bóg powiedział .....?".

Czy wiesz, że na świecie jest tylko jedna księga, której szatan całym sercem nienawidzi? Tą księgą jest Biblia, w której zapisano Słowa Boga. A dlaczego jej nienawidzi? Bo Biblia ujawnia, w jaki sposób Lucyfer stał się szatanem, jakie są jego zamiary, a najistotniejsze jest to, że Biblia mówi o jego klęsce na Golgocie i o jego ostatecznym osądzeniu, gdy Chrystus powróci na ziemię. Dlatego szatan niena-widzi Biblii i zawsze stara się utrudnić lub uniemożliwić ludziom jej czytanie. On woli, żebyś zamiast Biblii czytał powieści lub komiksy, ponieważ wie, że powieści i komiksy nie pomogą ci go pokonać,
a Biblia pomaga go pokonać.

Gdy Jezus przyszedł na ziemię, wówczas przyszedł jako człowiek taki sam jak my i we wszystkim był kuszony tak samo, jak my (Hbr 2:17 i 4:15), aby mógł być dla nas przykładem i mógł do nas powie-dzieć: „Idź za mną i naśladuj mnie". Ale co mamy naśladować? Przykładem jest przytaczanie szata-nowi Słów Boga, podczas pokus. Jezus nie wdawał się w rozmowy z szatanem, jak Ewa i nie analizo-wał, czy Jego ciało rzeczywiście potrzebuje pokarmu i czy ten pokarm będzie dobry, bo Jezus polegał tylko na tym, co powiedział Bóg w swoim Słowie.

Dlatego chcę ci powiedzieć mój drogi przyjacielu, abyś zawsze kierował się tylko tym, co Bóg mówi w swoim Słowie. Jeśli to będzie twoim ostatecznym autorytetem, to zawsze pokonasz szatana tak, jak to robił Jezus − gdy na każdą pokusę szatana odpowiadał przytaczaniem Słów Boga. W tym fragme-ncie widzimy kontrast między Ewą a Jezusem. Postawa Jezusa była taka: „Słowa Boga są ważniejsze dla ludzkiej duszy, niż jakikolwiek pokarm dla ciała" . Innymi słowy, jedzenie nie jest tak ważne, jak czytanie, rozumienie i wykonywanie Słów Boga. Takie jest znaczenie słów Jezusa, które przytoczył szatanowi ze Starego Testamentu, gdy powiedział: „Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Boga" .

Czy to jest dla ciebie zrozumiałe, drogi przyjacielu? Pierwszą zasadą dzięki której można pokonać szatana, jest uznanie, że Słowo Boga jest ważniejsze niż zaspokajanie potrzeb naszego ciała (głodu, pragnienia, obcowania z kobietą lub czegokolwiek innego). Jeśli nie uznasz tego za regułę w swoim życiu, to na pewno zostaniesz oszukany. Zapewniam cię, że diabeł będzie cię przekonywał, że jedze-nie jest ważniejsze od codziennego czytania Słów Boga i wielu wierzących w to wierzy. Dowodem na to jest fakt, że nigdy nie zapominają o jedzeniu i nigdy nie brakuje im czasu na jedzenie (ponad trzy razy dziennie), ale często zapominają lub są zbyt zajęci, aby wnikać w Słowa Boga.

Kto zwodzi i osłabia wierzących? Niewątpliwie szatan, ale naszym przykładem jest Jezus, który nawet po czterdziestu dniach postu uważał, że słuchanie Boga jest istotniejsze, niż potrzeby ciała. Dlatego zwycięskie życie prowadzą tylko ci, którzy na pierwszym miejscu stawiają Słowa Boga. Apostoł Jan mówi w swoim 1 Liście 2:14: „Piszę do was, bo jesteście silni i zwyciężyliście złego, bo Słowo Boga mieszka w was" . Szatana nie da się pokonać w żaden inny sposób. To właśnie z tego powodu zawsze wszystkich zachęcam do codziennego rozważania Słów Boga.

Teraz przeanalizujmy drugą pokusę


Tutaj szatan kusi Jezusa, aby skoczył ze szczytu świątyni, powołując się na Bożą obietnicę ochrony.
Ta pokusa polegała na zrobieniu czegoś spektakularnego, aby w ten sposób zdobyć podziw tłumów, które stały na dziedzińcu świątyni i które widziałyby, jak Jezus wychodzi z tej sytuacji bez szwanku. Ale to był zwykły podstęp szatana, aby nakłonić Jezusa do samobójstwa. Szatan będzie cię wielokro-tnie nakłaniał do zrobienia czegoś spektakularnego lub do popisywania się przed innymi, abyś zdobył uznanie i uchodził wśród ludzi za kogoś mądrego i znaczącego.

Zauważ, że szatan przytaczał Jezusowi nawet Pismo Święte, mówiąc: „aniołowie zadbają, aby nic ci się nie stało". Ale On potrafi też błędnie cytować Pismo Święte, jeśli będzie mógł cię tym zwieść i jeśli nie wiesz, czego naprawdę uczy Pismo Święte, to na pewno zostaniesz oszukany.

Szatan nakłania wierzących, aby robili spektakularne rzeczy w imię Chrystusa, dlatego chrześcijanie mają często złą sławę z powodu głupot, które robi wielu wierzących, cytując przy tym Pismo i kusząc w ten sposób Boga. Na przykład, niektórzy wmawiają sobie, że ufają Bogu i nie przyjmują leków, gdy są chorzy − nie mając żadnego fragmentu Pisma, na którym mogliby oprzeć swoją, tak zwaną wiarę. To jest dokładnie to samo, co skakanie ze świątyni z nadzieją, że aniołowie zapewnią im nadprzyro-dzoną ochronę! Aż w końcu umierają na tę chorobę i tak imię Jezusa Chrystusa jest hańbione wśród pogan, którzy zaczynają postrzegać chrześcijan jako fanatycznych głupców. A szatan siedzi sobie wygodnie i się śmieje, ponieważ udało mu się nakłonić kolejnego wierzącego do popełnienia samo-bójstwa i to nie przez zażycie trucizny, ale przez rezygnację z odtrucia swojego ciała lekami, które dał ludziom Bóg. W ten sposób szatan doprowadził do śmierci wielu Chrześcijan, którzy mogli być przydatni dla Boga w szerzeniu Jego królestwa na ziemi.

Diabeł zawsze nakłaniał ludzi do robienia czegoś spektakularnego lub do jakichś głupot sprzecznych ze Słowem Bożym, lub z duchem Nowego Przymierza, podczas gdy szatana można pokonać wyłącz-nie przez pokorne podporządkowywanie się Bogu, nie szukając w tym własnej chwały.

Gdy Szatan cytował Jezusowi Pismo, to Jezus w odpowiedzi cytował szatanowi inne fragmenty Pisma, mówiąc: „ Napisano także, nie będziesz wystawiał swojego Boga, na próbę". Nie można kusić Boga robieniem jakichś bzdur, które nikomu nie są potrzebne, oczekując, że Bóg będzie nas chronił przed skutkami naszego szaleństwa!

A teraz trzecia pokusa


Tutaj szatan doszedł do tego, czego zawsze pragnął - do uwielbienia. Dlatego powiedział Jezusowi: „Jeśli upadniesz i złożysz mi pokłon, to dam ci całą chwałę tego świata" . Chwała tego świata, czyli pieniądze, popularność, uznanie tego świata, pozycja społeczna i władza, jest dla wszystkich wielką pokusą. A diabeł mówi: „Powiedz tylko, co chcesz, a dam ci to, jeśli tylko się uniżysz przede mną . Chcesz zdać egzamin? Chcesz być najlepszy w klasie? Dam ci to, jeśli zrobisz, co mówię. Jeśli prze-kupisz egzaminatora, to zdobędziesz papier z pytaniami; pokombinuj trochę i na pewno dostaniesz wyższą ocenę" . Dzisiaj wielu młodych ludzi w taki sposób kłania się szatanowi.

Czy warto znać diabelskie plany? Z całą pewnością. Musisz mieć świadomość, że oszukiwanie na egzaminie jest tym samym, co kłanianie się szatanowi i mówienie: „Będę posłuszny twoim rozkazom szatanie i zaniosę karteczkę z pytaniami do toalety".

W dzisiejszych czasach jest znacznie więcej metod oszukiwania na egzaminach, które wymyślili młodzi ludzie, bowiem szatan jest bardzo sprytny i oferuje swoją pomoc oraz wszystkie swoje pod-stępy tym, którzy chcą oszukiwać innych. Jeśli szatan proponował Jezusowi chwałę tego świata, to czy nie sądzisz, że zaoferuje ją także tobie? Gdy dojrzejesz duchowo, to się przekonasz, że i tobie szatan będzie proponował wiele innych "wspaniałych" rzeczy. Dlatego tak wielu ludzi składa fałszywe dzisiaj oświadczenia, łamie prawo finansowe i angażuje się w różne oszustwa, tylko po to, aby mieć więcej pieniędzy, aby zdobyć większą popularność i mieć wyższą pozycję w świecie. Diabeł nieusta-nnie mówi ludziom: „Powiedz, czego chcesz, a dam ci to". Ale Jezus miał tylko jedną odpowiedź na wszystkie pokusy: „Idź precz szatanie, bo napisano: Tylko swojemu Bogu będziesz oddawał cześć i tylko Jemu będziesz służył".

Cudowną rzeczą jest to, że mamy Słowo Boże, które ostrzega nas przed wszystkimi planami szatana i błogosławiony jest każdy, kto może się tego nauczyć w młodym wieku! Gdy masz ochotę coś zdobyć w tym świecie i masz świadomość, że musisz złamać swoje zasady, aby to zdobyć, to co zamierzasz zrobić? Pamiętaj, co Jezus powiedział szatanowi i naśladuj Jezusa, mówiąc szatanowi dokładnie to samo, co mówił Jezus. Gdy kusi cię szatan mówiąc: „Nie musisz zawsze być sprawiedliwy, nie musisz zawsze mówić prawdy. Powiedz tylko małe kłamstewko i zobaczysz, ile zyskasz w tym świecie", to bądź odważny i odpowiedz mu słowami: „Idź precz szatanie, bo napisano: Będziesz oddawać cześć tylko Bogu, dlatego zawsze będę podążać za Jezusem" .

Odkąd szatan został stworzony, to zawsze chciał, aby inni oddawali mu cześć. Zawsze chciał być jak Bóg, bo wiedział, że czcić można tylko Boga, ale mimo to chciał, aby to jego czciły inne anioły, a później także cała ludzkość. I o dziwo chciał, aby nawet Jezus go czcił!!! Szatan nie wygrał z Jezusem, ale wygrywa dzisiaj z wieloma ludźmi, a właściwie to z większością ludzi, a także z wieloma wierzą-cymi, którzy porzucają Biblijne przekonania dla ziemskich korzyści. Dlatego dzisiaj miliony "chrze-ścijan" kłaniają się szatanowi, bo nie zdają sobie sprawy, że gdy zagłuszają swoje sumienia i ulegają grzechowi, to tak na prawdę kłaniają się szatanowi, aby zyskać odrobinę chwały tego świata.

Jeśli chcesz osiągnąć jakikolwiek sukces, popularność lub władzę (to może być sukces na egzaminie, popularność w szkole lub pozycja w świecie), to szatan przyjdzie do ciebie i powie ci: „Dam ci to, jeśli zrobisz to lub tamto, albo powiesz to lub tamto" . Jeśli wiesz, że wszystko, co sugeruje szatan jest złe, a jednak to robisz i posuwasz się w tym do przodu, wtedy jest to tym samym, co klękanie przed szatanem i oddawanie mu pokłonu. Czy myślisz, że robiąc takie rzeczy nadal można siebie nazywać chrześcijaninem? Na pewno nie, bo chrześcijanin nie zgina kolan przed szatanem.

Co więc należy zrobić, jeśli w minionych latach zgiąłeś kolana przed szatanem? Wtedy musisz prze-prosić Boga za te wszystkie sytuacje i oddać to, co w ten sposób zyskałeś lub niewłaściwie nabyłeś, i prosić Jezusa, aby ci przebaczył i oczyścił cię z tego grzechu. Zrób to niezwłocznie, aby szatan nie miał dłużej władzy nad twoim życiem.

rozdział 6
KLĘSKA SZATANA

Największa bitwa, jaka kiedykolwiek rozegrała się na ziemi, nie jest opisana w żadnej historycznej księdze. To było na Golgocie, gdy Jezus pokonał na krzyżu szatana, księcia tego świata.

Jedyny fragment, którego nigdy nie wolno nam zapomnieć, jest w Liście do Hebrajczyków 2:14-15. Jestem pewien, że szatan nie chce, abyś go znał, bo nikt nie lubi słuchać opowieści o swoich klęskach i porażkach, i szatan nie jest tutaj wyjątkiem. Oto treść tego wersetu: „Jeśli dzieci Boże mają udział w krwi i ciele Chrystusa, tak samo Chrystus ma udział w ich życiu, bo przez swoją śmierć na krzyżu pokonał diabła, którego mocą jest śmierć, aby wyswobodzić wszystkich, którzy przez całe życie byli w niewoli z powodu lęku przed śmiercią".

Gdy Jezus umarł na krzyżu, wówczas uczynił diabła bezsilnym, aby każdy człowiek mógł się raz na zawsze wyzwolić z mocy szatana (z lęku przed śmiercią), którą nas wiązał przez całe nasze życie. Ludzie są związani wieloma lękami: lękiem przed chorobą, lękiem przed ubóstwem, lękiem przed porażką, lękiem przed ludźmi, lękiem przed przyszłością, itp. Ale najsilniejszym ze wszystkich lęków, jest lęk przed śmiercią. Każdy inny lęk jest mniejszy od lęku przed śmiercią, bo lęk przed śmiercią wynika z myślenia o tym, co będzie po śmierci.

Biblia mówi bardzo wyraźnie, że ludzie, którzy żyją w grzechu, na końcu trafią do piekła - czyli do miejsca, które Bóg zarezerwował dla tych, którzy nie pokutują ze swoich grzechów. Diabeł też spędzi wieczność w jeziorze ognistym razem z tymi, których udało mu się na ziemi oszukać, nakłaniając do grzesznego życia. A Jezus przyszedł na ziemię, aby nas ocalić od wiecznego potępienia, poprzez przyjęcie na siebie kary za nasze grzechy, i pozbawić szatana mocy nad nami, aby nigdy więcej nie mógł nas krzywdzić. Chcę, aby każdy zawsze pamiętał, że Bóg zawsze będzie walczył po twojej stronie przeciw szatanowi. To jest chwalebna prawda, która przyniosła mi tak wiele zachęty, pocie-szenia i zwycięstwa, że chcę ją mówić wszystkim wierzącym na całym świecie.

Biblia mówi: „Poddaj się Bogu, opierając się diabłu, a ucieknie od ciebie" (Jakuba 4:7). Szatan zawsze będzie uciekał przed imieniem „Jezus". Ale większość wierzących ma w swoich umysłach obraz będący całkowitym przeciwieństwo tego, co mówi Biblia i widzi chrześcijan, jako ludzi uciekających przed ścigającym ich szatanem, aby ratować swoje życie. Jak myślisz? Szatan bał się Jezusa, czy nie? Wszyscy wiemy, że szatan bał się stanąć przed naszym Zbawicielem, bo Jezus jest światłością świata, więc książę ciemności musi przy Nim zniknąć.

Jezus powiedział swoim uczniom, że widział, jak szatan został zrzucony z nieba. Gdy Bóg go strącił, to spadł na ziemię „ jak błyskawica" (Łk 10:18). Gdy Jezus powiedział szatanowi na pustyni: „Idź precz szatanie", to szatan też musiał zniknąć z prędkością błyskawicy. Więc jeśli dzisiaj przeciwsta-wisz się szatanowi w imieniu Jezusa, to on też ucieknie przed tobą z szybkością światła, bo ciemność przestaje istnieć tam, gdzie pojawia się w światło. Szatan boi się imienia Jezus, bo nie lubi sobie przy-pominać, że Jezus jest Panem. Ludzie opętani przez demony nie potrafią wyznać, że Jezus Chrystus jest ich Panem, ani nie są w stanie powiedzieć, że szatan został pokonany na krzyżu. Dlatego nigdy nie zapominaj, że w imieniu Jezusa Chrystusa jest moc, która może przepędzić każdego demona i sprawić, że każdy diabeł ucieknie od ciebie z prędkością błyskawicy.

Chcę ci powiedzieć, że jeśli w którymkolwiek momencie swojego życia znajdziesz się w trudnej sytuacji lub staniesz w obliczu problemu nie do przezwyciężenia, albo w obliczu czegoś, na co nie
ma ludzkiej odpowiedzi, to zacznij wzywać Jezusa i wołaj: „Panie Jezu, pomóż mi, bo wiem, że Ty jesteś po mojej stronie w walce z diabłem". A następnie zwróć się do szatana i powiedz: „W imieniu Jezusa nakazuję ci odejść". Mogę cię zapewnić, że jeśli chodzisz w Bożej światłości i przeciwstawisz się szatanowi w imieniu Jezusa, to natychmiast od ciebie odejdzie, ponieważ Jezus pokonał go na krzyżu i szatan jest wobec ciebie bezsilny.

Szatan oczywiście nie chce, aby ktokolwiek o tym wiedział, więc stara się, aby nikt nie poruszał tego tematu, dlatego powstrzymuje większość kaznodziejów od głoszenia o jego klęsce. Dlatego ja chcę, aby wszyscy wiedzieli, że nasz Pan, Jezus Chrystus raz na zawsze pokonał szatana na krzyżu i już nigdy więcej nie musisz się go bać, bo on nie może cię tknąć ani skrzywdzić. On może cię tylko kusić i atakować, lecz łaska Boga w Jezusie Chrystusie sprawia, że jeśli się uniżasz, poddajesz Bogu, chodząc w Jego światłości, to zawsze go pokonasz.

Światłość ma ogromną moc, a szatan jest księciem ciemności, dlatego szatan nie może wejść do kró-lestwa światłości. Szatan tylko dlatego ma władzę nad niektórymi wierzącymi, że żyją w ciemności i ukrywają swoje grzechy; nie wybaczają innym, są zazdrośni i realizują swoje egoistyczne ambicje. Nad takimi ludźmi szatan przejmuje całkowitą kontrolę. Pozostałych nie może tknąć.

Nigdy nie można być przesądnym, jak ludzie tego świata. Ludzie boją się robić pewne rzeczy w określone dni - na przykład w piątek trzynastego dnia miesiąca. Niektórzy ludzie zaczynają się bać, gdy zobaczą czarnego kota na swojej drodze, a inni sprawdzają konstelację gwiazd, aby zobaczyć, która pora jest najwłaściwsza do zrobienia czegoś ważnego. Takie zabobonne obawy pochodzą od szatana. Jezus przyszedł, aby nas uwolnić od wszelkiego lęku i nigdy więcej nie musisz się niczego bać na tym świecie, bo wszystkie przesądy pochodzą od diabła.

Księga Objawienia informuje nas, że pewnego dnia Jezus powróci na ziemię, aby wrzucić szatana do bezdennej otchłani i wtedy Jezus będzie rządził na ziemi przez tysiąc lat. Po tym okresie szatan zostanie uwolniony na krótką chwilę, aby pokazać wszystkim, że pomimo tak długiego uwięzienia nadal się nie zmienił. Wtedy wyjdzie z otchłani, aby ostatni raz zwieść ludzi i wtedy każdy zobaczy, że rodzaj Adama też się nie zmienia, nawet w Tysiącletnim Królestwie pod panowaniem Jezusa.

Następnie Bóg osądzi szatana i wrzuci go na wieczność do jeziora ognia i dołączą do niego wszyscy ludzie, którzy nie chcieli słuchać Boga, bo zgodnie z wolą szatana wybrali grzeszne życie i w ten sposób zgięli przed nim swoje kolana. Dlatego ja głoszę dobrą nowinę o klęsce szatana. Być może jest to najważniejsza prawda, którą wierzący muszą dzisiaj usłyszeć. Ale pamiętaj, że nie będziesz miał władzy nad szatanem, jeśli nie będziesz chodził w świętości.

Dlatego zachęcam wszystkich młodych ludzi; nigdy nie pozwalajcie, aby diabeł w jakikolwiek sposób zanieczyszczał wasze umysły. Jeśli twój umysł nie jest czysty, to nie będziesz mógł skutecznie używać imienia „Jezus" przeciwko szatanowi − bo imię „Jezus" nie jest magiczną mantrą, którą można odgonić zło. Najpierw trzeba się podporządkować Bogu, bo tylko wtedy można się oprzeć diabłu i tylko wtedy od ciebie odejdzie. A jeśli nie poddasz Bogu każdej sfery swojego życia, to diabeł nie będzie się ciebie bał. Poddaj więc całe swoje życie Chrystusowi - oraz samego siebie - i postanów,
że odtąd będziesz żyć tylko i wyłącznie dla Niego.

Mogę cię zapewnić, że za dwadzieścia lat będziesz wdzięczny, że postąpiłeś zgodnie z nauką Słowa Bożego, którą właśnie słyszałeś. A pewnego dnia będziesz jeszcze bardziej wdzięczny, gdy na sądzie Chrystusa nadejdzie twoja kolej, aby zdać sprawę ze swojego życia. Niech Pan ci pomoże żyć w taki sposób, abyś niczego nie musiał żałować, gdy zbliżysz się do końca swoich dni. Amen.

Kto ma uszy zdolne do słuchania, niechaj słucha.