w co my wierzymy


Christian Fellowship Church, Bangalore - 2015
Christian Fellowship Church, Bangalore - 2015
  1. W to, że Biblia (66 ksiąg) jest natchnionym i nieomylnym Słowem Boga, jedynym i wystarczającym przewodnikiem dla naszego ziemskiego życia.
  2. W to, że jest jeden Bóg w trzech Osobach: Ojciec, Syn i Duch Święty.
  3. W Boskość naszego Pana Jezusa Chrystusa, Jego niepokalane poczęcie, Jego człowieczeństwo, Jego doskonałe bezgrzeszne życie, Jego śmierć jako przebłaganie za nasze grzechy, Jego zmartwychwstanie, Jego wniebowstąpienie do Ojca oraz Jego osobisty powrót na ziemię po świętych.
  4. W to, że wszystkie istoty ludzkie, żyjąc w grzechu, są martwe i kompletnie zagubione, a jedynym sposobem, w jaki ich grzechy mogą być wybaczone jest poprzez skruchę oraz wiarę w śmierć i zmartwychwstanie naszego Pana Jezusa Chrystusa.
  5. W odradzające dzieło Ducha Świętego, podczas którego człowiek rodzi się na nowo do życia jako dziecko Boże.
  6. W to, że usprawiedliwienie przychodzi jedynie poprzez wiarę w Chrystusa, a dowodem na nią są dobre uczynki, które są pełnione na chwałę Boga.
  7. W chrzest wodny, poprzez zanurzenie, po ponownym narodzeniu się, w Imię Ojca, Syna i Ducha Świętego.
  8. W konieczność bycia stale pełnym Ducha Świętego, aby mieć moc świadczenia o Jezusie Chrystusie – swoim życiem, jak i słowem.
  9. W zmartwychwstanie sprawiedliwych do życia wiecznego oraz zmartwychwstanie niesprawiedliwych do wiecznego potępienia.
  10. Aby dowiedzieć się więcej na temat tego, w co my wierzymy, kliknij tutaj.