Czy wypełniasz Boże powołanie?

mówca :   Zac Poonen

Do you do God's calling?

najnowsze kazania