Czy wypełniasz Boże powołanie?

mówca :   Zac Poonen
widok: 6,106

Do you do God's calling?

najnowsze kazania