Potwierdzenie doskonałej Bożej woli

napisane przez :   Zac Poonen kategorie :   uczniowie poszukujący
Article Body: 

Jeśli spotkamy się z kwestią, w sprawie której jesteśmy niepewni czy taka jest wola Boża, czy nie, dobrze będzie dla nas, gdy zadamy sobie dwanaście pytań. Jak odpowiemy sobie na te pytania szczerze, stanie się dla nas bardziej jasnym, jaka jest wola Boga.

( 1 ) Czy jest to sprzeczne z którymkolwiek nauczaniem Jezusa i apostołów, czy z duchem Nowego Testamentu, o ile mi wiadomo? (2 Tym.3:16,17).

( 2 ) Czy mogę to zrobić z czystym sumieniem? (1 Jan.3:21).

( 3 ) Czy jest to coś, co mogę zrobić dla chwały Boga? (1 Kor.10:31).

( 4 ) Czy jest to coś, co mogę zrobić w społeczności z Jezusem? (Kol.3:17).

( 5 ) Czy mogę prosić Boga, by błogosławił mnie kiedy to zrobię? (2 Kor.9:8).

( 6 ) Czy zrobienie tego nie stępi mojego duchowego ostrza w jakikolwiek sposób? (2Tym.2:15).

( 7 ) Czy będzie to korzystne duchowo i budujące, według mojej wiedzy? (1 Kor.6:12; 10:23).

( 8 ) Czy byłbym szczęśliwy gdyby znaleziono mnie robiącego to, w chwili powrotu Jezusa na ziemię? (1 Jan.2:28).

( 9 ) Co mądrzejsi i bardziej dojrzali bracia o tym myślą? (Przyp.11:14; 15:22; 24:6).

( 10 ) Czy zrobienie tego przyniesie hańbę Imieniu Boga lub zrujnuje moje świadectwo, jeśli inni się o tym dowiedzą? (Rzym.2:24; 2 Kor.8:21)

( 11 ) Czy zrobienie tego będzie przyczyną zgorszenia innych, kiedy się o tym dowiedzą? (Rzym.14:13; 1 Kor.8:9).

( 12 ) Czy czuję się wolny w duchu aby to zrobić? (1 Jan.2:27). (Wyszukaj odniesienia z Pisma Świętego i rozmyślaj nad nimi)