napisane przez :   Zac Poonen kategorie :   uczniowie
WFTW Body: 

W Drugiej Księdze Królewskiej 3:11 widzimy piękny tytuł nadany Elizeuszowi przez ludzi w Izraelu: „Ten który polewał wodę na ręce Eliasza”. Za każdym razem gdy Eliasz zakończył posiłek, Elizeusz przynosił trochę wody aby Eliasz mógł umyć sobie ręce. On wykonywał to zadanie tak regularnie i wiernie, że inni zauważyli to i nadali mu ten tytuł. W taki właśnie sposób Elizeusz rozpoczął swoją służbę.

Bóg będzie testował naszą wierność w małych rzeczach zanim powierzy nam prawdziwą służbę. Jozue służył Mojżeszowi wiernie przez wiele lat zanim stał się jego następcą. Tymoteusz służył Pawłowi wiernie i stał się apostołem.

Elizeusz nie był znany jako prorok lub głosiciel kiedy rozpoczął swoją służbę. On był znany jedynie jako sługa. Wielu młodych ludzi omija to co Bóg ma najlepszego dla nich, ponieważ szukają rozgłosu w ich służbie, a nie możliwości aby służyć innym.

Jezus nauczył nas na Jego przykładzie, że powinniśmy umywać stopy jedni drugim aż do końca naszych dni. To nie jest tak, że tylko na początku umywamy ludziom stopy a potem awansujemy do wyższej pozycji w służbie. Absolutnie nie. Jesteśmy powołani aby umywać innym stopy do końca naszych dni. Powinniśmy być zawsze gotowi do wykonywania pokornych zadań.

Jezus powiedział, że przyszedł służyć innym, a nie aby mu służono. Bądź zawsze sługą, aż do końca twoich ziemskich dni. Jeśli chcesz być zawsze sługą Pana, bądź zawsze sługą ludzi. Staraj się zawsze widzieć siebie jako sługę innych i nic poza tym. Kiedy służysz innym, inni będą mili dla ciebie i będą również tobie służyć. Jednak nigdy nie zadowalaj się tym . Nigdy też nie spoglądaj na nich jak na służących. Oni są twoimi braćmi. Bądź chętny aby im służyć i umywać im stopy. Większość głosicieli dzisiaj stało się „panami” i dlatego namaszczenie odeszło z ich służby.