napisane przez :   Zac Poonen kategorie :   Spirit Filled Life
WFTW Body: 

Jest napisane w Objawieniu 13:4 – I czcili oni smoka, ponieważ udzielał on autorytetu bestii; i czcili oni bestię mówiąc: któż jest równy bestii, któż jest w stanie wypowiedzieć wojnę z nim?

Cały świat teraz czci szatana. To jest to czego szatan chciał już od samego początku. W Izajaka 14:14 czytamy, że lucyfer chciał być taki jak Bóg. Bóg już właściwie udzielił lucyferowi wielu darów – mądrość, piękno, możność i dary ponadnaturalne. Czego więcej on chciał? Chciał być czczony tak jak Bóg. I to jest sposób w jaki stał się diabłem.

Kiedykolwiek tylko pożądasz podziwu ze strony ludzi, pamiętaj, że masz taką samą potrzebę, jaką szatan miał. Szukanie zaszczytów u ludzi jest satanistyczne. I w końcu, widzimy, że szatan zabiera cały świat do czczenia samego siebie. Oczywiście, teraz się to dzieje jeszcze na małą skalę, ale to dąży do tego, aby być jeszcze bardziej rozprzestrzenionym.

Czcili oni również antychrysta. Kult antychrysta – kult człowieka – również się obecnie rozprzestrzenia. Czcili antychrysta mówiąc: „Któż jest jak bestia?”. Tak jak my dziś uwielbiamy Boga, mówiąc: „Któż jest jak Ty, O Panie”, ludzie wielbią szatana i antychrysta mówiąc te same rzeczy. Ludzie nie nazwą go antychrystem. Nie. Będą go nazywać honorowym, szanowanym imieniem.

W Jana 1 2:18, czytamy, „Dzieci to jest ostatnia godzina. I tak jak szłyszeliście – antychryst nadchodzi, nawet już teraz wielu antychrystów powstało; dzięki temu wiemy, że to jest ostatnia godzina. Oni wyszli z nas (z środka naszego kościoła)” . To uczy nas, że byli ludzie mający ducha antychrysta w samym środku kościoła pierwszego wieku. Tacy ludzie są również odnajdywani w dzisiejszym Chrześcijaństwie. Ludzie z duchem antychrysta są odnajdywani w politycznym świecie, w świecie biznesu, w pogańskim świecie religijnym i pośród tzw. „Kościołów chrześcijańskich” również.

Co jest znamieniem ducha antychrysta? Jest wiele znamion, ale jednym z głównych jest chęć, aby inni ich podziwiali i wywyższali – co jest równe z otrzymywaniem czci od człowieka. Kościół, który nie walczy przeciwko szukaniu czci ze strony innych , bardzo prędko wypełni się duchem antychrysta.

Potrzeba uwielbienia ze strony człowieka znajduje się w naszym ciele. Zaczyna się rozrastać jak małe nasionko, jak dziecko – nawet maleńka potrzeba podziwu, chęć czyjejś aprobaty lub pochwały. To kończy się pożądaniem chwały. To jest duch antychrysta. Dlatego, kiedykolwiek widzimy to małe jajeczko węża w sobie, musimy go zniszczyć. Inaczej któregoś dnia wykluje się z niego wąż. Jeżeli duch może ujawnia samego siebie jako najwyższego anioła, czemu nie może ukazywać się jako jeden z nas? Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha.

Cały świat, jest nam powiedziane, będzie podążał za antychrystem. Świat nie będzie podążał za Jezusem. Wykrzykiwali, „Z dala z Nim. Ukrzyżujcie Go” i będą podążać za antychrystem, ponieważ będzie mówił do nich przyjemnymi słowami, jak fałszywi prorocy.

Duch Chrystusa przyniesie nam hańbę, kpiny i opozycję ze strony ludzi. Kiedy Chrześcijanie szukają popularności w tym świecie, są na niebezpiecznym gruncie – gruncie antychrysta. Jezus nie był podekscytowany kiedy ludzie chcieli ukoronować Go jako króla. Wiedział, że opinie ludzi nadają się tylko do śmietnika. Tak więc odwrócił się i powiedział: „ Musicie mieć w nienawiści swojego ojca, matkę, brata, siostrę, żonę i dzieci, posiadane przez was rzeczy i swoje własne życie, zanim zaczniecie za mną podążać” (Łukasza 14:26-33). I to były twarde słowa, które obraziły wielu, którzy ich słuchali. Dziś, prawdziwy kościół Jezusa Chrystusa głoszą takie same słowa i tak samo twardo one brzmią – i również urażają ludzi, tak jak to robiły za czasów Chrystusa. I napominają, że Chrystus nadejdzie już niedługo. To dlatego jesteśmy zachowani od ducha antychrysta. Ale Babilońskie Chrześcijaństwo nie będzie głosiło tej wiadomości, więc będzie uwielbiane, a zatem utoruje drogę dla antychrysta, aby został objawiony.