napisane przez :   Zac Poonen kategorie :   uczniowie oddanie Chrystusowi
WFTW Body: 

W Księdze Rodzaju 12:1 Pan powiedział do Abrama: "Wyjdź z ziemi swojej i od rodziny swojej, i z domu ojca swego do ziemi, którą ci wskażę''. Abraham nie wpadł na świetny pomysł jak ludzie którzy budowali wieżę Babel (1Moj. 11), i powiedział sobie: "Myślę, że wystarczająco długo mieszkałem w Ur. Przeprowadzę się do Kanaanu i tam czegoś dokonam." Nie. Jego ruch został podyktowany przez Boga. Abraham miał 75 lat. Dobrze jest czekać nawet 75 lat aby usłyszeć Boga a następnie wykonać właściwy ruch. Mojżesz czekał 40 lat jako pasterz zanim ruszył do Egiptu, po tym jak spotkał się z Bogiem. I zobacz co osiągnął! Nie mówię, że musimy czekać 75 albo 80 lat. Musimy jednak czekać do czasu gdy usłyszymy Boga a dopiero wtedy możemy wykonać właściwy ruch. Ale, czy myślisz, że zajęty człowiek XXI-wieku ma na to czas? Nie.

Cieszę się, że gdy byłem 20-letnim młodzieńcem, Bóg nauczył mnie jednej lekcji: "Nie pozwól się kierować ludziom! Tylko Bóg może tobą kierować." Wielu ludzi nakłania mnie by robić różne rzeczy - dobrzy ludzie, w tym moi współpracownicy. Słucham ich rady ale nic nie robię dopóki Bóg nie przemówi do mnie. Czekam tak długo aż usłyszę Boga, ponieważ wiem, że skończę fatalnie, jeśli będę się kierował ludzkimi opiniami. Nie mówię, że nie powinniśmy brać pod uwagę opinii naszych współpracowników. Jednak decydujący głos, który winniśmy usłyszeć to głos Boga. Bóg powiedział Abrahamowi: "Idź!" i on poszedł. Bóg powiedział Mojżeszowi: "Idź!" i on poszedł. Bóg powiedział Pawłowi: "Idź!" i on poszedł. To ludzie, którzy coś osiągnęli w swym życiu. Dziś ludzie biegają próbując dokonać czegoś dla Boga. Ale oni nie osiągają niczego o wiecznej wartości. Kierując się statystyką, to co zrobili może być godne podziwu. Ale to jest Babilon, nie Jeruzalem.

"Chodźcie ruszajmy się!Róbmy coś dla Pana! Róbmy cegły, róbmy smołę, róbmy coś!" Możesz robić wrażenie na ludziach. "Uczyńmy sobie imię!" Możesz uczynić sobie wielkie imię budując Babilon - tak jak zrobił Nebukadnesar. To ma miejsce dziś w chrześcijańskiej pracy i tego dotyczy poselstwo z Obj. 17 i 18. Ale Abraham czekał na Boże “Idź! "

Zauważ, że kiedykolwiek Abraham wędrował bez Bożego prowadzenia, wpadał w kłopoty. Na przykład: czytamy że Bóg kazał Abrahamowi wyjść z Ur Chaldejskiego i pójść tam gdzie On go zaprowadzi. Ale w 1Moj. 11:31 czytamy, że to Terach (ojciec Abrahama) zabrał Abrahama i wyprowadził się z Ur. A co Bóg powiedział Abrahamowi? "Wyjdź z ziemi swojej i od rodziny swojej, i z domu ojca swego do ziemi, którą ci wskażę." A tu widzimy 75-letniego Abrahama trzymającego się tatusia za rękę! Tak zaczynał Abraham!

Twoi krewni w pierwszej kolejności będą cię powstrzymać przed wypełnianiem woli Bożej - twoi rodzice, twoi bracia, twoje siostry, twoja żona i twoje dzieci. Jezus powiedział: "Jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści ojca swego i matki, i żony, i dzieci, i braci, i sióstr, a nawet i życia swego, nie może być uczniem moim." Możesz chcieć podążać za Panem. Ale twój ojciec albo twoja żona może powiedzieć: "Nie!"

Terach wziął syna swego Abrama i wnuka swego Lota, syna Harana, i synową swoją Saraj, żonę syna swego Abrama, i wyszedł z nimi z Ur chaldejskiego, aby udać się do ziemi Kanaan. Gdy przybyli do Haranu, zamieszkali tam. (1Moj 11:31) To nie był Boży plan ani Jego wola. Dlaczego tam się osiedlili? To był pomysł Teracha. Być może Haran miał dobre pastwiska dla ich stad. Ale to nie było miejsce wyznaczone przez Boga. Abraham zamieszkał tam ze swoim tatusiem! Abraham był człowiekiem który popełniał błędy - i pierwszy błąd który popełnił to posłuszeństwo swemu ojcu, wbrew temu co Bóg kazał mu zrobić. Co więc zrobił Bóg? Bóg bez problemu radzi sobie z takimi sytuacjami. Zabrał Teracha przez śmierć! (1Moj. 11:32). Wtedy "Abram wybrał się w drogę, jak mu rozkazał Pan" (1Moj. 12:4).

Czy musisz czekać aż Bóg zrobi coś tak drastycznego zanim posłusznie pójdziesz za Jego głosem? Jeśli Bóg cię kocha, to może zrobić coś tak drastycznego. Jeśli jednak Bóg widzi, że sam idziesz na kompromisy, może pozwolić ci zostać w Haranie przez resztę twego życia i zupełnie rozminiesz się z wolą Bożą. Naucz się chodzić z Bogiem. Nie słuchaj krewnych którzy nie znają Boga. Ucz się od ojca jeśli jest on pobożnym człowiekiem który zna Boga - ale nie od ojca, który jest pogrążony w tym grzesznym świecie (odnoszę się tu do duchowych zasad). W końcu gdy Abraham doszedł do Kanaanu, Pan objawił sie mu i powiedział: "Twoim potomkom dam tę ziemię " (1Moj. 12:5,7).