napisane przez :   Zac Poonen kategorie :   Religious or Spiritual
WFTW Body: 

Piotr mówi: „Lecz byli też fałszywi prorocy między ludem, jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzać będą zgubne nauki i zapierać się Pana, który ich odkupił, sprowadzając na się rychłą zgubę. I wielu pójdzie za ich rozwiązłością, a droga prawdy będzie przez nich pohańbiona. Z chciwości wykorzystywać was będą przez zmyślone opowieści; lecz wyrok potępienia na nich od dawna zapadł i zguba ich nie drzemie.” (2 P. 2:1-3).

Zauważ dwa główne sposoby, w jakie można rozpoznać fałszywego nauczyciela – rozwiązłość i miłość do pieniędzy (2 P. 2:2,3). To nie przede wszystkim po doktrynach będziemy w stanie odróżnić fałszywego nauczyciela od tego prawdziwego, ponieważ jest wielu fałszywych nauczycieli, których doktryny są w pełni poprawne. Jeżeli kaznodzieja głosiłby na podstawie Bhagawadgity lub Koranu, bądź mówiłby że Jezus nie jest Bogiem, żaden prawdziwy Chrześcijanin nie zostanie przez takiego zwiedziony. Natomiast jeżeli pojawiłby się ktoś nauczający na podstawie Biblii i głosiłby wszystkie fundamentalne doktryny wiary Chrześcijańskiej, większość Chrześcijan nie uzna go za fałszywego nauczyciela. Piotr jednak mówi, że podstawowymi znakami po jakich można poznać fałszywych nauczycieli są swobodne podejście do rozwiązłości i żądzy pieniędzy (2 P. 2:2,3). Ich oczy są pełne cudzołóstwa. Tak więc ostrzegam wszystkie siostry: Uważajcie na kaznodziejów, których oczy nie są czyste, którzy czujesz, że patrzą na ciebie z pożądliwością. Trzymaj się z dala od takiego pastora, jeżeli cenisz sobie swoje własne życie. On jest fałszywym nauczycielem. Mówię zarówno do braci, jak i sióstr, trzymajcie się z dala od pastora, który nalega, abyś dawał mu swoje pieniądze na jego służbę i cytuje Pismo Święte, aby wywrzeć na tobie tę presję. Uważaj na kaznodziei, którzy wzbogacają się poprzez głoszenie Ewangelii. Nieczystość seksualna i pożądliwość pieniędzy są dwiema głównymi cechami charakterystycznymi fałszywych nauczycieli. Zwracając uwagę na te dwie rzeczy u każdego z kaznodziei, zostaniesz zachowany od wielu fałszywych nauczycieli.

Następnie Piotr mówi, że tak jak Bóg ukarał

1. Anioły, które zgrzeszyły za czasów Noego,

2. Cały świat bezbożnych ludzi (oprócz rodziny Noego),

3. Ludzi z Sodomy i Gomory,

4. Balaama fałszywego proroka

On również tak samo surowo ukarze wszystkich fałszywych nauczycieli (2 P. 2:4-16). Noe został nazwany „kaznodzieją sprawiedliwości” (2 P. 2:5). To jest właśnie typ kaznodzieja, którego Bóg potrzebuje teraz w czasach ostatecznych, które stały się takie same jak dni za czasów Noego. I znów Piotr powtarza dwie podstawowe cechy charakterystyczne dla fałszywych nauczycieli – cudzołóstwo i chciwość (2 P. 2:14). W przypadku Balaama, jego osiołek wiedział więcej na temat Boga niż on sam - „prorok”. Tak samo jest z dzisiejszymi fałszywymi nauczycielami! Są gorsi niż zwierzęta.

Ci fałszywi nauczyciele kiedyś nawet mogli znać drogę sprawiedliwości, lecz odwrócili się od niej (2 P. 2:21). Stali się jak świnia, która wraca do tarzania się w błocie i jak pies, który wraca do swoich wymiocin (2 P. 2:22). W dzisiejszym świecie jest wielu fałszywych proroków, którzy zaczynali jako bardzo szczerzy ludzie, którzy byli jak umyta świnia. Oni jednak nigdy nie mieli udziału w Bożej naturze.

Zamiast wziąć udział w Bożej naturze i zostać przemienionymi, oni po prostu pozostali czystymi świniami. Zamiast wziąć udział w Bożej naturze, oni pozostali psami. Innymi słowy, ich czystość była tylko zewnętrzna. Oni nigdy nie dbali o ich codzienne wewnętrzne chodzenie z Panem Bogiem. Tak więc, po niedługim czasie, wrócili aby zjeść z powrotem to co zwymiotowali i wrócić do tarzania się w błocie.