napisane przez :   Zac Poonen kategorie :   borykający się z problemami
WFTW Body: 

W Księdze Sędziów, w rozdziałach od trzeciego do szesnastego, czytamy o trzynastu sędziach, których Bóg powołał. Czternastym sędzią był Samuel, o którym czytamy w Pierwszej Księdze Samuela. Imiona większości spośród tych sędziów nie są dobrze znane. Pierwszym sędzią był Othniel, który był zięciem i siostrzeńcem Kaleba ( Sędziów 3:9). Jest napisane, że „zstapił na niego duch Pana, aby sprawował sądy nad Izraelem” (Sędziów 3:10). To zdarzało się często w Księdze Sędziów. Duch Pana zstępował na Gedeona i Samsona aby wyposażać ich do prowadzenia ludu Bożego (Sędziów 6:34;14:6). Jedynie Namaszczenie Ducha Swiętego uzdolniło ich aby sprawować rządy nad Izraelem. Tylko to namaszczenie może pomóc nam, pokierować i poprowadzić Boży lud również dzisiaj. Jeśli jesteśmy narodzeni na nowo, to jest z pewnością dzieło Ducha Swiętego. Jednakże potrzebujemy wciąż doświadczać Bożego Ducha zstępującego na nas i uzdalniającego nas do slużenia Mu.

Nie bądz usatysfakcjonowany z emocjonalnego przeżycia, którego możesz doświadczać na niektórych spotkaniach. Nie bądz nawet usatysfakcjonowany jeśli masz dar mówienia innymi językami. Możesz mówić innymi językami, a nie być wypełnionym Duchem Swiętym. Nie bądz nigdy usatysfakcjonawany jeśli nie masz mocy Ducha Swiętego. Przenigdy nie będziesz mógł dokonać Bożego dzieła bez mocy Ducha Swiętego. Nawet Jezus, który żył doskonałym życiem przez 30 lat - który narodził się z Ducha Swiętego i który żył w posłuszeństwie Duchowi Swiętemu przez 30 lat - musiał być namaszczony Duchem Swiętym zanim rozpoczął służbę publiczną. Kiedy modlił się w rzece Jordan, Duch Swięty spoczął na Nim. Bądź naśladowcą Jego. Jakakolwiek ilość wiedzy lub wrodzonych talentów nigdy nie zastąpi Jego Namaszczenia. Powinniśmy być pod tym namaszczeniem nieustannie. Historia Samsona jest tragicznym przypomnieniem tego, że możesz być namaszczony przez pewien czas, a później to stracić. Przez czterdzieści lat gdy Othniel sprawował rządy nad Izraelem, ziemia zaznawała spokoju ( Sędziów 3:11), ale Othniel umarł. Synowie izraelscy w dalszym ciągu czynili zło w oczach Pana, toteż Pan pozwolił Królowi Moabu trzymać ich w niewoli przez osiemnaście lat (Sędziów 3:14). W Księdze Sędziów widzimy siedem takich cyklów - odstępstwo, kara i następnie Bóg wzbudza sędziego aby ich uwolnił. Wielu wierzących żyje w takim cyklu całe ich życie - odstepstwo, pokuta, uwolnienie, by znów powrócić do odstępstwa i cykl się powtarza. Nieustannie kręcą się w tym samym kółku. Idą na nabożeństwo, na którym zostają pobudzeni by służyć Bogu. Gdy nabożeństwo przebudzeniowe kończy się, odstępstwo następuje ponownie w krótkim czasie. Innego dnia, kolejny namaszczony głosiciel przyjeżdża i głosi na spotkaniu przebudzeniowym i znów sa pobudzeni by służyć Bogu na nowo.

Czy to jest Boża Wola abyśmy żyli w tym niekończącym się cyklu? Z pewnością Nie! Dzisiaj możemy mieć Ducha Swiętego z nami cały czas. W tamtych czasach, Duch Swięty zstępował tylko na jednego lidera i wszyscy musieli zależeć od niego, ale dzisiaj wszyscy możemy otrzymać Ducha Swiętego i nie musimy polegać na żadnym człowieku. Możemy mieć ogień Ducha Swiętego w naszych sercach cały czas.

Po osiemnastu latach służenia Królowi Moabu, synowie izraelscy wołali do Pana ( Sędziów 3:15) i Bóg wzbudził im innego wybawcę - Ehuda. On był drugim sędzią.

Zastanawiam się dlaczego czekali 18 lat zanim zawołali do Boga by ich uwolnił z niewoli. Dlaczego nie zawołali po miesiącu bycia w niewoli? Dlaczego są dzisiaj osoby, które żyją zniewolone grzechem przez 18 lat (w niektórych przypadkach nawet 40) zanim zaczną szukać zwycięstwa nad grzechem? Nie wiem dlaczego? Ale to sie zdarza wokół nas.

Ehud pokonał króla Moabu i ziemia zażywała spokoju przez 80 lat (Sędziów 3:30). Niestety synowie izraelscy znów odstapili i Bóg wzbudził Szamgar, który wybił sześciuset Filistynów ościeniem na woły. To było z pewnością pod namaszczeniem Ducha Bożego, podobnie jak to co Samson uczynił później.

Synowie izraelscy nadal czynili zło w oczach Pana, więc Pan wydał ich w ręce Jabina, króla Kanaanu. Kananejczycy, których Izrael powinien był wytępić wcześniej, teraz mają króla i panują nad Izraelem! Wierzący powinni panować nad grzechem, ale w większości przypadków, to grzech panuje nad nimi. Jabin miał dziewięćset żelaznych wozów bojowych i srodze uciskał synów izraelskich przez dwadzieścia lat. Synowie izraelscy wołali tedy do Pana i Pan wzbudził Deborę by ich sądziła (Sędziów 4:3;4).