WFTW Body: 

W I Księdze Królewskiej 19:19-21 czytamy o tym jak Eliasz powołał Elizeusza. Ellizeusz pracował ciężko przy orce kiedy Eliasz go powołał.

Po pierwsze, zwróć uwagę na to, że Bóg zawsze powołuje tych, którzy ciężko i sumiennie pracują w ich świeckich pracach. Mojżesz był wierny w zajmowaniu się owcami swojego teścia kiedy Bóg go powołał. Dawid zajmował się owcami i walczył z lwami i niedźwiedziami. Amos był wiernym pasterzem. Piotr, Jakub, Jan i Andrzej byli ciężko pracującymi rybakami. Mateusz siedział przy stole pracując nad rozliczeniami. Nigdy nie widzimi, ani w Starym Testamencie ani też w Nowym jak Pan powołuje leniwego człowieka do służby.

Nie widzimy Eliasza idącego do domu Elizeusza gdy ten mocno śpi i powołującego go tam, ponieważ odnieślibyśmy wrażenie, że Elizeusz był leniwym człowiekiem. Jezus również nigdy nie udał się do domu Piotra wieczorem aby go powołać. On go powołał kiedy Piotr łowił ryby.

Wszystkie te przykłady pokazują nam, że Bóg chce abyśmy byli wierni i ciężko pracujący w naszych świeckich zajęciach, zanim nas powoła by służyć Jemu. Jeśli nie jesteś wierny w rzeczach ziemskich, jak możez być wierny w rzeczach niebiańskich? Jeśli jesteś młody i wciąż mieszkasz z rodzicami, to być wiernym synem lub wierną córką w domu.

Po drugie, zwróć uwagę na to, że wszyscy ci mężowie wszystko porzucili i poszli służyć Panu jak tylko On ich powołał. Widzimy to na przykładzie Piotra, Jana, Mateusza i Elizeusza. Bóg szuka tych, którzy odpowiedzą na Jego powołanie natychmiast i całym sercem. Mogą jednak szukać potwierdzenia u bogobojnych mężów by być pewnymi i sprawdzić czy nie działają pod wpływem emocjonalnych uniesień. Jednak jak tylko są pewni, działają szybko. Bóg może powołać takich ludzi do służby, bo Jego służba wymaga natychmiastowego posłuszeństwa, calkowitego oddania i ciężkiej pracy.

Bóg testuje nas w naszych świeckich pracach by zobaczyć czy jesteśmy wierni. Jeśli poproszono cię byś posprzątał pokój, a ty czynisz to niedbale i niechlujnie, wątpię czy Bóg kiedykolwiek powoła cię do służby. Jeśli w taki sposób sprzątasz pokój, prawdopodobnie w taki też właśnie sposób oczyszczasz swoje serce. Jak więc Bóg może użyć cię do oczyszczania Jego kościoła? To właśnie wierności w małych rzeczach Bóg szuka.