napisane przez :   Zac Poonen kategorie :   lider mężczyzna
WFTW Body: 

W rozdziale 6 Księgi Izajasza, Izajasz miał wizję zarówno tronu jak i ołtarza. Następnie Pan zapytał: "Kogo mam posłać? Kto pójdzie dla nas "(Iz 6, 8)? Izajasz odpowiedział: "Oto jestem, poślij mnie".

Musimy stale widzieć zarówno tron jak i ołtarz. Musimy najpierw zostać rozbici w pył wizją świętości Boga, a wtedy możemy być podniesieni, ponieważ krew spływająca z ołtarza oczyszcza nas. Tylko wtedy możemy iść i służyć Panu. Nie możemy iść dalej, jeśli Bóg nie wyśle nas. Jeśli idziemy bez Bożego posłania, nasza praca pójdzie na marne.

Wielu chrześcijańskich "pracowników" nie zostało posłanych przez Boga. Pewne organizacje lub ludzie wysłali ich na pole misyjne. A może poszli na własną rękę. Tak łatwo można się zaangażować w chrześcijańską działalność, ponieważ potrzeba jest wielka. Ale jeśli chcemy wydać owoc, który będzie trwać na wieki, sam Bóg musi nas wysłać. Pobożni ludzie mogą potwierdzić powołanie, które otrzymujemy od Boga - ale nie mogą nas powołać.

Bóg osobiście powołał Szawła i Barnabę do Jego służby. Potwierdzenie tego powołania przyszło później przez innych proroków (Dz. 13: 1-4). A kiedy Bóg powołuje nas, On również mówi nam, co mamy głosić. On powiedział Izajaszowi: "Idź. Powiedz tym ludziom ....... "(Iz 6: 9).

Bóg jest wciąż ten sam – nie zmienił się od czasów Izajasza. W nowym przymierzu, Duch Święty mieszka w naszych sercach i dlatego nie słyszymy Boga naszymi fizycznymi uszami , tak jak usłyszał Go wtedy Izajasz. Słyszymy dziś Jego głos w naszych sercach. Ale Jego głos jest tak samo niepowtarzalny. Nigdy nie słyszałem głosu Pana moimi fizycznymi uszami i nigdy nie widziałem Go ani Jego anioła moimi fizycznymi oczami. Ale widziałem Go i słyszałem wyraźnie w moim sercu wiele razy w ciągu ostatnich pięciu lat.

Jezus powiedział, że ci, którzy uwierzyli w Niego, nie widząc Go fizycznymi oczami są bardziej błogosławieni niż ci, którzy Go widzieli i uwierzyli (Jan 20:29).

Zadanie, które Pan zlecił Izajaszowi było bardzo trudne. Powiedział mu: "Idź i mów do tego ludu: Słuchajcie bacznie, lecz nie rozumiejcie, i patrzcie uważnie, lecz nie poznawajcie! Znieczul serce tego ludu i dotknij jego uszy głuchotą, a jego oczy ślepotą, aby nie widział swoimi oczyma i nie słyszał swoimi uszyma, i nie rozumiał swoim sercem, żeby się nie nawrócił i nie ozdrowiał! "(Iz 6: 9,10). To są słowa, które Jezus zacytował kiedy wyjaśniał dlaczego mówił do ludzi w przypowieściach (Mat 13: 15).

Tak więc to, co tutaj widzimy? Wizję Boga, wizję siebie, wizję łaski, która przynosi przebaczenie, wizję namaszczonej służby, a na końcu wizję owocu (Iz 06:13). Święte nasienie, które wyjdzie z skorumpowanego narodu Judy. Święta resztka zostanie powołana dla Pana za pośrednictwem naszej służby.