napisane przez :   Zac Poonen kategorie :   Foundational Truths
WFTW Body: 

W Księdze Zachariasza, w 3 rozdziale, mamy opisaną scenę, w której arcykapłan Jozue stoi przed Panem. Jest tam też Szatan, który oskarża Jozuego. Szatan zawsze stara się oskarżać i szkodzić przywódcom. On ma ich na celowniku, jak również ich żony i dzieci. Nie bądź zbyt surowy w ocenie przywódcy, ponieważ jest on bardziej atakowany przez szatana niż inni. Jego żona i dzieci są bardziej atakowany przez szatana niż inni. Szatan oskarżał Jozuego przed Panem. Ale Anioł Pana rzekł: Niech cię zgromi Pan, szatanie, niech cię zgromi Pan! (Zach. 3:2). Mamy orędownika u Ojca, sprawiedliwego Jezusa Chrystusa. Czasami tak się przejmujemy oskarżycielem, że zapominamy o naszych Adwokacie który modli się za nas.

W niebie mają miejsce dwie służby. Jedną z nich pełni Szatan oskarżając. On oskarżał Hioba i Jozuego. W tym samym czasie, w niebie, ma miejsce inna służba. Jezus żyje zawsze, aby się wstawiać za nami (Heb.7:25). Te dwie służby to służba oskarżenia i służba wstawiennictwa. Ci, którzy trzymają się Szatana, będą oskarżać innych wierzących. Za każdym razem gdy plotkujesz lub mówisz złe rzeczy przeciwko innym wierzący, czy zdajesz sobie z tego sprawę, czy nie, trzymasz sztamę z Szatanem, mówiąc: "Zgadzam się z Tobą szatanie. On taki jest." A za każdym razem gdy modlisz się za słabszego brata, trzymasz za ręce Jezusa, mówiąc: "Panie, zgadzam się z Tobą. Mamy się modlić za tego brata i pomóc mu wyjść z tego problemu." Ile razy trzymałeś się za ręce z Szatanem a ile razy trzymałeś się za ręce z Jezusem? Ty sam dobrze wiesz. Niech to się zmieni już od dziś.

Gdy Jozue był oskarżany, Pan odrzucił te oskarżenia. Ja robię dokładnie to samo kiedy ludzie przychodzą do mnie z oskarżeniami. Kiedy ktoś przychodzi do mego domu i oskarża brata, to ja mówię mu: "Pozwól, że zadzwonię do tego brata i powiem mu to co mi właśnie powiedziałeś". Za każdym razem oskarżyciel mówi: "Nie. Proszę nie rób tego." A ja odpowiadam: "Muszę. Jestem wierny wobec wszystkich moich braci. Gdyby ktoś powiedział mi coś o sobie, to natychmiast zadzwoniłbym do ciebie i powiedział ci o tym. Tak więc, gdy ty powiesz mi coś o kimś innym, to ja także musze do niego zadzwonić i powiedzieć mu o tym." Czy wiesz, jaki jest rezultat takiego podejścia? Mój dom jest chroniony przed plotkami od długiego, długiego czasu. Zachęcam cię, abyś robił to samo.

Anioł Pański odpowiedział szatanowi: "Odrzucam twe oskarżenia. Ten człowiek jest dzieckiem Bożym. On jest głownią wyrwaną z ognia". Ponieważ szaty Jozuego były brudne, Anioł powiedział: “Zdejmijcie z niego brudną szatę!” To jest obraz Jezusa naszego Rzecznika, który wstawia się za nami mówiąc: “Zdejmijcie z niego brudną szatę! Załóżcie na niego nowe ubrania.” I Jozue stał tam teraz odziany w sprawiedliwość Chrystusa. Tak musimy postrzegać wszystkie Boże dzieci - odziane w sprawiedliwość Chrystusa. A teraz dochodzimy do najlepszego momentu. Zachariasz był tak podekscytowany, widząc to wszystko, że w duchu dołączył do Pana i powiedział: "Panie, to jest wspaniałe. Teraz umieść jeszcze piękny turban na jego głowie." Przyłączył się do Jezusa w dziele przemiany brudnego brata w chwalebną sprawiedliwość.

Czy chcesz mieć udział w tej służbie "przemiany brata w chwalebną sprawiedliwość"?

Co to oznacza w praktyce? Oznacza to, że gdy ktoś przychodzi i oskarża brata, odpowiadasz mówiąc: "Ale wiesz, on ma także kilka dobrych cech." I wymień niektóre z nich. Nagle usta oskarżyciela zostają zamknięte. To jest wspaniała służba - nawet kiedy się modlimy. John Hyde (znany jako "Modlący Hyde") był wielkim amerykańskim misjonarzem w północnych Indiach na początku XX wieku. Opowiada o pewnym zdarzeniu, które miało miejsce gdy modlił się i informował Pana o słabości pewnego pastora. Nagle poczuł się, jakby się dławił. Duch Święty powiedział mu by nie zabierał się za służbę oskarżania, ale wstawiał się za tego człowieka. Tego dnia oduczył się oskarżać ludzi w modlitwie!

Nie dołączaj do diabła w krytykowaniu Bożego ludu. Zamiast tego módl się za nimi. Gdy Pan przypomina ci o szczerym słudze Bożym, módl się o niego. W tym właśnie czasie, on może być poddany szatańskiemu atakowi. Proś Pana, by chronił jego rodzinę i błogosławił jego służbę.