napisane przez :   Zac Poonen kategorie :   lider mężczyzna
WFTW Body: 

Księga Nehemiasza pokazuje nam niesamowite przebudzenie, jakiego Bóg dokonał wśród Żydów przez dwóch pobożnych ludzi - Ezdrasza i Nehemiasza.

W 8 rozdziale Księgi Nehemiasza czytamy, o tym czego Bóg dokonał przez Ezdrasza. Wziął do ręki Słowo Boże i zebrał wszystkich mężczyzn, kobiety i dzieci, którzy byli w stanie je pojąć. Następnie poprowadził z nimi 6-godzinne studium Biblijne! Czytamy, iż “uwaga całego ludu była skupiona na treści Zakonu” (Neh. 8:3). Rozpoczęli spotkanie chwaląc Boga (Neh. 8:4-6). Następnie Ezdrasz starał się wyjaśnić ludziom sens wszystkiego co czytał w Bożym Słowie (Neh. 8:8). Oczywiście, uprzednio Ezdrasz spędził wiele miesięcy i lat osobiście badając Słowo tak, iż teraz potrafił wyraźnie objaśniać je każdemu z nich. Bóg przygotował go na osobności na ten czas.

Wybuchło przebudzenie i ludzie zaczęli płakać z powodu swoich grzechów (Neh. 8:9). Następnie, zostali wezwani by podzielić się z innymi, dobrymi rzeczami, które otrzymali od Boga. Czyniąc to doświadczali, że “radość w Panu była ich ostoją” (Neh. 8:10). Lud posłusznie odpowiedział na to wezwanie. Następnego dnia Ezdrasz poprowadził studium Biblijne dla liderów (Neh. 8:13). Gdy zrozumieli, że Słowo Boże nakazywało Izraelitom obchodzić każdego roku w siódmym miesiącu "Święto Szałasów", natychmiast go usłuchali. To był pierwszy raz od około 900 lat, kiedy ostatnio obchodzono to święto – od czasów Jozuego nie przestrzegano tego polecenia (Neh. 8:14-17). Nawet Dawidowi, mężowi według Bożego serca, nie udało się nakłonić Izraelitów, by przestrzegali tego nakazu. Ezdrasz prowadził studium Biblijne dla całego ludu przez kolejne siedem dni (Neh. 8:18).

W 9 rozdziale Księgi Nehemiasza czytamy o tym, co Bóg uczynił przez Nehemiasza. Rozdział rozpoczyna się postem Izraelitów, którzy wyznają swe grzechy i oddzielają się od pogan (Neh. 9:1, 2). Następnie poświęcili trzy godziny na studium Biblijne, a przez kolejne trzy godziny chwalili Pana i wyznawali swoje grzechy. Po raz kolejny doświadczyli przebudzenia (Neh. 9:3). Następnie wstali Lewici i wołali do Pana donośnym głosem (Neh. 9:4). Od Neh. 9:5 do Neh. 9:38, możemy przeczytać najdłuższą modlitwę, która została zapisana w Biblii. Następnie Lewici przypomnieli historię Izraela od czasów Abrahama, ich nieposłuszeństwo w ciągu czterdziestu lat wędrówki po pustyni, w czasach sędziów i królów, przyznając, że każdy zesłany przez Boga sąd był słuszny i sprawiedliwy. Pokutowali i podpisali oświadczenie przed Bogiem (Neh. 10:1). Nehemiasz podpisał się pierwszy (Neh. 10:2).

To wszystko miało miejsce dzięki dwóm bogobojnym mężom: Ezdraszowi i Nehemiaszowi. Ich wspólna służba jest obrazem funkcjonowania Zboru Nowego Testamentu prowadzonego przez dwóch starszych. Cóż to za przykład dla nas wszystkich do naśladowania dzisiaj!