napisane przez :   Zac Poonen kategorie :   poszukujący
WFTW Body: 

Kiedy Bóg umiejscowił Adama i Ewę w Ogrodzie Eden, dał im pełną wolność we wszystkim, ale postawił jedno ograniczenie. Zabronił im spożywać z jednego drzewa. Było to celowe. Bez możliwości wyboru, nikt nie może być synem Bożym. Nikt nie może być świętym bez osobistego wyboru. Kiedy więc Bóg posłał Adama do ogrodu, gdyby nie dał mu możliwości wyboru, Adam nigdy nie mógłby się stać synem jakim Bóg chciał aby się stał. Nie zdajemy sobie sprawy jak ważne są wybory, które dokonujemy w naszym życiu - dla naszego życia na ziemi a tym bardziej w wieczności.

Jednym z największych darów jakie Bóg nam dał jest moc wyboru. Bóg nigdy nie odbierze tej mocy nikomu. Możesz zdecydować by być synem Boga albo możesz wybrać by żyć dla samego siebie. Jednak cokolwiek wybierzesz, pod koniec twojego życia, zbierzesz konsekwencje twojego wyboru.

Biblia mówi „Co człowiek sieje, to i żąć będzie”. Biblia również mówi „A jak postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd”. Jednakże Bóg nie będzie sądził ludzi arbitralnie w tym ostatecznym dniu. Jego sądy będą w oparciu o wybory, które każdy człowiek dokonał.

Ta zasada również dotyczy małżeństwa. Możesz wybrać czy chcesz mieć życie szczęśliwe czy nieszczęśliwe. To jest twój wybór, nie Boga. Adam mógł wybrać podporządkowanie swojego życia diabłu lub Bogu.

Były dwa drzewa w Ogrodzie Eden – reprezentowały one dwa sposoby życia. Drzewo życia symbolizowało życie skoncentrowane na Bogu – gdzie Bóg jest w centrum każdej decyzji jaką człowiek podejmuje. Drzewo poznania dobra i zła, z drugiej strony, symbolizowało życie skoncentrowane na sobie samym i w którym człowiek nie konsultuje Boga i sam decyduje co jest dobre a co złe. Bóg posłał Adama i Ewę do ogrodu i tak jakby powiedział im „ Możesz teraz wybrać według którego sposobu chcesz żyć”. Wszyscy wiemy co Adam wybrał. Wybrał życie skoncentrowane na sobie samym. Wszystkie nieszczęścia, utrapienia, morderstwa i inne okropne rzeczy jakie widzimy wokół nas są spowodowane tym, że człowiek zdecydował, że on sam będzie określał co jest dobre a co złe. Nie chce konsultować Boga. To jest również przyczyna każdego nieszczęśliwego małżeństwa – nawet wśród Chrześcijan. Ogromna ilość Chrześcijan stawia siebie samego w centrum ich życia - w konsekwencji, zbierają to co zasiewają.

Kiedy Bóg stworzył Adama, chiał żeby panował na ziemi. Adam został stworzony by być królem, a nie niewolnikiem. Bóg chciał aby Ewa była królową u boku Adama. Jednak co dzisiaj widzimy? Kobiety i mężczyźni są niewolnikami – niewolnikami ich żądzy i skażonych rzeczy na ziemi.

Kiedy Bóg stworzył tę ziemię, wszystko uczynił pięknym. Drzewo zakazane było rówież piękne. Kiedy Adam i Ewa stanęli przy tym drzewie, musieli podjąć decyzję: Czy wybiorą piękne rzeczy, które Bóg stworzył czy też wybiorą samego Boga?

To jest również decyzja jaką każdy z nas musi podjąć każdego dnia. Jeśli nasze życie jest skoncentrowane na nas samych, będziemy podążać za bożymi darami (rzeczami, które on stworzył) a nie za samym Bogiem. Większość kłótni jakie mają miejsce w domach są spowodowane ziemskimi rzeczami. Takie kłótnie pojawiają się ponieważ mąż i żona wybierają rzeczy stworzone zamiast samego Boga – i zbierają konsekwencje ich wyboru. Sieją dla ciała i zbierają zniszczenie. Człowiek staje się niewolnikiem kiedy wybiera rzeczy stworzone zamiast Stworzyciela.

Jezus przyszedł aby uwolnić nas od tego zniewolenia. Człowiek dzisiaj jest niewolnikiem mocy pieniędzy, pozamałżeńskiego seksu, opinii ludzi i wielu innych rzeczy. On nie jest wolny. Bóg stworzył go by był jak orzeł, który lata wysoko w powietrzu. Jednakże wszędzie widzimy człowieka w łańcuchach, nie potrafiącego okiełznać swojego gniewu, ani kontrolować swojego języka lub pożądliwych oczu. Jezus przyszedł, nie tylko po to by umrzeć za nasze grzechy, ale również by uwolnić nas od tego zniewolenia.

Biblia mówi, że Bóg jest Światłością i Bóg jest Miłością. Miłość jest Jego Światłem. W ciemnym pokoju, moc światła usuwa ciemność. Boża moc właśnie tak działa. Życie bez Bożej mocy, bez Jego miłości, będzie jedynie ciemnością.

Całe nasze życie na ziemi jest okresem prób i testów aby przygotować nas na królestwo w wieczności, gdzie będzie panować prawo miłości we wszystkim. Każda sytuacja i okoliczność przez którą Bóg nas przeprowadza dzisiaj jest zaplanowana przez Niego by przetestować nas w jednej dziedzinie – czy będziemy żyć prawem miłości. Dlatego właśnie Bóg pozwala na tyle prób i trudności w naszym życiu. Bóg jest wszechmocny, mógłby więc stworzyć życie na ziemi takim w którym nie ma wogóle żadnych prób. Jednakże Bóg w jego wielkiej mądrości zaplanował próby jako sposób nauczenia nas prawa miłości. Jeśli pokonamy nasz egoizm i zdeterminujemy, że jedynie miłość będzie kierować naszym życiem, Bóg będzie mógł nas przygotować jako zarządców w Jego nadchodzącym królestwie. Musimy myśleć o tym teraz, w przeciwnym wypadku, odkryjemy w wieczności, że przegapiliśmy możliwości które Bóg dał nam na ziemi – i nigdy nie nauczyliśmy się tego co powinniśmy byli się nauczyć.