napisane przez :   Zac Poonen kategorie :   oddanie Chrystusowi
WFTW Body: 

W 2 Kor. 11:2-3 Paweł mówi w jaki sposób prowadzi ich do bycia zaręczonym z Jezusem Chrystusem, aby któregoś dnia go poślubić. Miał względem nich ogromną zazdrość, że nie powinni zakochiwać się w nikim innym na drodze ku temu.

Pomyśl o służącym Abrahama, który prowadził Rebekę całą drogę, 40 mil, do Izaaka. Co zrobiłby Eliezer jeżeli podczas tego czasu pewien przystojny facet podszedł, aby wykraść serce Rebeki?

Powiedziałby, ”wynoś się. Jest zarezerwowana dla syna mojego mistrza.” Powiedziałby jej, „nie zwracaj uwagi na tych wszystkich facetów.”

Paweł chciał zachować kościół w Koryncie, tak samo, też dla Jezusa. To jest zazdrość. „Jesteś zarezerwowany dla Jezusa. Nie możesz żyć dla świata, pieniędzy lub honoru. Mogą przychodzić inni faceci, aby cię uwodzić. Ja chcę, abyś żyła dla Pana.”

„Jesteś zarezerwowana dla Jezusa. Nie możesz żyć dla świata, pieniędzy lub honoru. Inni faceci mogą przychodzić i cię zwabiać. Ja chcę, abyś żyła dla Pana.”

Prawdziwy sługa Pana posiada właśnie taką zazdrość o Jego dzieci; że powinni oni zachować pełną czystość dla Chrystusa. Lecz on mówi: „Obawiam się, że Szatan przyjdzie jak ten stary wąż w Edenie, przyjdzie przebiegle i odciągnie Ewę. Obawiam się, że twoje serce zostanie odciągnięte od oddania Chrystusowi.”

Skąd masz wiedzieć, że stałeś się odstępcą? Skąd masz wiedzieć, że zbłądziłeś? Czy to przez wierzenie w pewną złą doktrynę? Zgodnie z 2 Kor. 11:3 zbłądziłeś w momencie straty swojego oddania Jezusowi Chrystusowi. To jest oznaka zbłądzenia. Każdy wierzący, który stracił swe oddanie Jezusowi Chrystusowi już zbłądził. I naszym zadaniem jako słudzy Pana jest zachowanie ich w oddaniu Jezusowi Chrystusowi. To jest rzeczą najważniejszą.

Diabeł zawsze szuka ludzi, aby poprowadzić ich ku zbłądzeniu w oddaniu Jezusowi Chrystusowi, od żarliwego kochania Go. Jaki jest użytek w służeniu Mu, ewangelizowaniu, nauczaniu lub budowaniu kościoła kiedy zgubiliśmy naszą miłość dla Jezusa Chrystusa?

Pan powiedział kościołowi w Efezjan, „Jaki jest użytek w robieniu tak wielu dobrych rzeczy kiedy nie kochasz mnie tak bardzo jak mnie kochałeś na początku? Nie chce twej służby.” Proszę pamiętaj aby zachować się w oddaniu Jezusowi i aby zachować wszystkich, którym my też służymy w oddaniu Chrystusowi.