napisane przez :   Zac Poonen kategorie :   Kościół
WFTW Body: 

Kiedy Bóg jest obecny pośród nas, On przemawia do nas w potężny sposób na zgromadzeniu. To jest znaczenie proroctwa.

W czasach Starego Testamentu proroctwo służyło do przepowiadania przyszłości i do kierowania ludźmi w tym co powinni robić.

Jednakże teraz, w Nowym Przymierzu, proroctwo służy do napominania (stawianie trudnych wyzwań, gromienie i korygowanie ludzi), pocieszania (dodawać otuchy i zachęcać ludzi) i budowania (budowanie kościoła) (1Koryntian 14:3).

Proroctwo jest głównym darem duchowym przez który kościół się buduje. Prorocze słowo to „pochodnia świecąca w ciemnym miejscu” (2 Piotra 1:19). Bez tego światła bezustannie świecącego w kościele, nie jest możliwe by ostać się przeciwko zasadzkom księcia ciemności. Kościół sam w sobie pogrąży się w ciemności. Prawdziwy powód dlaczego wiele chrześcijańskich grup zaczęło dobrze, a z czasem oziębło, jest to, że proroczy dar stopniowo zaczął zanikać.

Kiedykolwiek Boża Obecność odchodziła od Izraela w czasach Starego Testamentu, jedną z oznak porzucenia ich przez Boga było to, że „ nie było już żadnego proroka” pośród nich (Psalm 74:1,9). Izrael zawsze odchodził od Boga kiedykolwiek nie było pośród nich proroka, tak było też w dniach Heliego (1 Samuela 3:1). Kiedykolwiek jednak Izrael znajdywał się w pozycji wpływu, to było wtedy kiedy mieli proroka, tak jak w dniach Samuela (1Samuela 3:20). To właśnie poprzez Samuela Dawid został namaszczony na króla Izraela. To rozpoczęło chwalebną erę w historii Izraela. Kiedy Samuel prorokował: ”Pan żadnego ze słów jego nie pozostawił nie spełnionym” (1Samuela 3:19).

My również powinniśmy modlić się gorliwie o taką służbę proroczą w kościele, tak aby każde słowo, które wypowiadamy szło prosto do ludzkich serc, jak strzała w sam środek tarczy. Poprzez dar prorokowania: „skrytości ludzkich serc wychodzą na jaw” (1Koryntian 14:25). W ten sposób każdy w kościele otrzymuje światło na temat oszustwa grzechu.

Otrzymaliśmy przykazanie: „napominajcie jedni drugich (w kościele) każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa "dzisiaj", aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez OSZUSTWO grzechu” (Hebrajczyków 3:13). Są grzechy, które są oczywiste i są grzechy, które są subtelne i ukryte. Jednakż duch proroctwa zdemaskuje zarówno oszustwa grzechu jak również plany Szatana, tak abyśmy byli chronieni przed nimi.

Widzimy ilustracje tego w Starym Testamencie. Kiedy król Aramu prowadził wojny z Izraelem, za każdym razem kiedy on i jego dostojnicy planowali zaatakować potajemnie Izrael, jego plany zostały ujawnione królowi Izraela poprzez proroctwo Elizeusza (2 Królewska 6:8-12). W ten sposób, za każdym razem, król Izraela wiedział dokładnie gdzie usatwić swoją armię aby ochronić swój kraj i ocalić naród.

To właśnie w ten sposób również Pan, poprzez proroctwo na spotkaniach kościelnych ostrzega nas naprzód o dziedzinach w których szatan zaatakuje nas w nadchodzących dniach, Dzięki temu stajemy się czujni w tych dziedzinach.

Paweł przykazał Tymoteuszowi aby staczał dobry bój wiary (przeciwko szatanowi) poprzez nawiązanie do słów proroczych, które kiedyś zostały o nim wypowiedziane (1Tymoteusza 1:18).

Wielokrotnie obserwowaliśmy w kościele w Bangalore, że podczas naszych spotkań duch proroctwa ostrzegł wielu braci i siostry o sytuacjach, w których spotkają się z atakiem wroga w nadchodzących dniach. Poprzez prorocze słowo, Bóg dał mądrość każdemu z nas w kościele - mądrość do naszego osobistego życia, mądrość do życia rodzinnego i dla naszego życia w kościele. W Przypowieści Salomona 24:3-4 jest napisane: ”MĄDROŚCIĄ bywa dom zbudowany, a roztropnością umocniony. Zaiste przez UMIEJĘTNOŚĆ (WIEDZĘ) komory napełnione bywają wszelakiemi bogactwami kosztownemi i wdzięcznemi”. Jest miejsce na wiedzę w kościele - Boże Słowo pzekazywane przez namaszczonych nauczycieli. Jednak wiedza jest jak meble, którymi dom został wyposażony, po tym jak został zbudowany MĄDROŚCIĄ.

Jeśli więc mamy tylko wiedzę biblijną w naszych kościołach, będziemy jak rodzina żyjąca na pustym kawałku działki, z wieloma drogimi meblami wokół nas, ale bez domu- bez ścian, bez dachu, bez podłogi nawet !! Dlatego też jest przykazanie w Nowym Testamencie abyśmy dążyli do posiadania MĄDROŚCI nade wszystko.” A jeśli komu z was brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana” (Jakuba 1:5). To właśnie poprzez mądrość kościół jest budowany. Boża mądrość przychodzi do kościoła poprzez dar proroctwa.

Dlatego też powinniśmy „najbardziej starać się aby prorokować” (1Koryntian 14:1,5) na każym spotkaniu kościoła. Studium biblijne i ewangelizacja są dobre. Jeśli jednak chcemy zbudować kościół jako czyste świadectwo dla Chrystusa, dar prorokowania musi być na pierwszym miejscu.