WFTW Body: 

Zaczynając kolejny rok, dobrze jest pomyśleć nad kilkoma wspaniałymi prawdami z Bożego Słowa, które będą zachęcały nas do dalszego życia z Panem.

Wszystko co Pan dopuści do twojego życia w tym roku, będzie pochodziło prosto z serca, które zaplanowało je w miłości, specjalnie dla ciebie. „Nie wyczerpała się litość Pana, miłość nie zgasła. Odnawia się ona co rano: ogromna Twa wierność.” (Lm.3:22, 23). To oznacza, że każdego ranka w tym nowym roku Bóg będzie patrzył na ciebie jako na takiego, który nigdy w swoim życiu nie zgrzeszył, jeżeli tylko będziesz żałował swoich wszystkich przeszłych grzechów i wyznasz Mu je. On nie będzie ci pamiętał tych grzechów, do których się przed Nim przyznałeś (Hbr. 8:12). I to dlatego On jest w stanie każdego ranka patrzeć na ciebie z nowym miłosierdziem. Z twojej strony, musisz również zapomnieć grzechy innym, dokładnie w taki sposób w jaki Pan dla ciebie to zrobił. Musisz patrzeć na ludzi z nowym miłosierdziem, nie zatrzymując w sobie przeszłej urazy do nich.

Bóg będzie otwierał drogę przed tobą, krok po kroku: (Prz. 4:12 – parafraza). Nie musisz wiedzieć co będzie dwa kroki dalej. Po prostu zrób ten krok, który jest teraz dla ciebie widoczny. Dzięki temu będziesz mógł zobaczyć kolejny krok. To jest sposób, w jaki Pan będzie tobą kierował. Drzwi mogą wydawać się zamknięte, ale kiedy do nich podejdziesz, one automatycznie się otworzą, ale nie otworzą się dopóty, dopóki nie podejdziesz do nich wystarczająco blisko. To jest sposób, w jaki Pan Bóg będzie cię prowadził. Tak więc nie wahaj się, ani nie bój, jeżeli widzisz przed sobą zamknięte drzwi. Zrób krok, który Pan ci objawił i idź do przodu. „oto sprawiłem, że przed tobą otwarte drzwi”, mówi Pan, „których nikt nie może zamknąć” (Obj. 3:8).

Pan Bóg sprawi, że twoja ścieżka będzie coraz jaśniejsza i jaśniejsza: (Prz. 4:18). Nowe narodzenie można porównać do wschodu słońca, a przyjście Chrystusa do słońca w południe. Doskonałą Bożą wolą jest, abyś stawał się coraz bardziej podobnym do Chrystusa, każdego dnia twojego życia, od nowego narodzenia, aż do powrotu Jezusa. To jest ścieżka sprawiedliwości – podczas wędrówki po niej będziesz dostawał coraz większe objawienie Bożego Słowa, coraz więcej światła na twoje byłe samodzielne życie, aby pokazać ci jak bardzo było one zepsute i coraz to więcej mądrości z sytuacji jakich będziesz doświadczał. Jeżeli będziesz szedł dokładnie wzdłuż tej ścieżki, nigdy nie zejdziesz już na złą drogę, tak samo jak słońce na niebie, które nigdy się nie cofa.

Pan będzie ci błogosławił, jeżeli tylko z niecierpliwością będziesz czekał aż do ciebie przemówi: (Prz.8:34). Pierwszymi słowami, którymi w publicznej służbie przemówił Jezus są: człowiek może tylko żyć słowami, które wychodzą z Bożych ust. Aby usłyszeć te słowa musimy być przez cały dzień nastawieni na Pana, z chęcią oczekiwania na Niego w naszym duchu.

Pan daje pełnię szczęścia wszystkim tym, którzy żyją w Jego obecności: (Psalm 16:11). To była „należyta Mu radość”, której Jezus poszukiwał, i która pomogła mu znieść codzienne noszenie krzyża (Hbr. 12:2). Przyjaźń z Ojcem była Jego najcenniejszą własnością. Podążać za Jezusem to znaczy cenić sobie przyjaźń z Ojcem, tak samo jako robił to Jezus. Prawdziwe Chrześcijaństwo to nic innego jak niezłomna przyjaźń z naszym kochającym Ojcem w Niebie.

Pan Bóg zaplanował każdy dzień twojego życia, jeszcze przed twoim narodzeniem: (Psalm 139:16-18) mówi: „Oczy twoje widziały czyny moje, W księdze twej zapisane były wszystkie dni przyszłe, Gdy jeszcze żadnego z nich nie było. Jak niezgłębione są dla mnie myśli twe, Boże, Jak wielka jest ich liczba! Gdybym je chciał zliczyć, Byłoby ich więcej niż piasku; Gdybym skończył, Jeszcze byłbym z tobą.”. Pan ma księgę w niebie z imieniem twoim na jej okładce. W niej zapisany jest plan na każdy dzień twojego życia. Zapisał w niej również doświadczenia, które cię spotkają w roku 2016, aby podarować ci bogatą duchową wiedzę. Zapisał tam nawet wszystkie pomyłki, które popełnisz w tym roku, a będą one środkiem objawienia Jego chwały. Zapisał również co powinieneś robić i gdzie pójść. Staraj się poznawać Jego plan dla ciebie całym swoim sercem.

Pan właśnie teraz w ciszy i miłości planuje życie dla ciebie: (So. 3:17 – parafraza). Całe postępowanie Pana z tobą w tym roku będzie pochodziło z Jego ogromnej miłości do ciebie. Wszystko co wydarzy ci się w tym roku będzie pochodziło prosto z Jego serca, które zaplanowało to wszystko w miłości, specjalnie dla ciebie. On ma wiele miłych niespodzianek dla ciebie, tuż tuż za rogiem.

Pan sprawi, że wszystko będzie wspólnie działało dla twojego dobra: (Rz. 8:28). List do Rzymian od rozdziału 1 do 8 jest przedstawieniem dobrej nowiny z Nowego Testamentu. Zaczynamy jako grzesznicy (rozdziały od 1 do 3); później otrzymujemy wybaczenie naszych grzechów (rozdz. 3), następnie jesteśmy uznawani jako sprawiedliwi przed Panem (rozdz. 4,5). Pan wyrywa nas z mocy grzechu (rozdz. 6) i również z życia według zasad i praw (rozdz. 7). Aż w końcu wkraczamy w życie w Duchu Świętym (rozdz. 8). To tutaj wkraczamy w życie posłuszeństwa każdego dnia Duchowi Świętemu, a nasz Ojciec zaczyna sprawiać, że wszystkie wydarzenia w naszym życiu są dla naszego wiecznego dobra. Jeżeli inni ludzie nas ranią, Pan sprawi, że wyjdzie nam to na dobre. Jeżeli wierzysz w to co jest napisane w (Rz. 8:28), już nigdy nie będziesz się bał ludzi, ani żadnych sytuacji, które cię spotkają, aż do końca swojego życia. Nie będziesz żył w lęku, że możesz mieć wypadek lub umrzeć na raka, lub być zranionym przez anty-chrześcijańskich fanatyków, lub z powodu jakichkolwiek innych sytuacji – ponieważ nasz Ojciec kontroluje wszystko i wszystkich. A to jest ponieważ, (Rz. 8:28) mówi: „we wszystkim”, że możemy również „Dziękować ZAWSZE za WSZYSTKO” (Ef. 5:20). List do Rzymian omawia wszystkie sytuacje, które będą spotykać cię w tym roku i ludzi, których spotkasz na swojej drodze – całkowicie i w pełni. Jak filtr czyści brudną wodę i sprawia, że jest zdatna do picia, tak Wszechmocny Ojciec będzie sprawiał, że wszystko będzie się działo dla twojego dobra w tym roku, jeżeli tylko będziesz Go kochać i pragnąć tylko Jego woli w twoim życiu.

Niech Pan obdarzy was pełnym błogosławieństw i Jezusa Chrystusa nowym rokiem.