napisane przez :   Zac Poonen kategorie :   mężczyzna Religious or Spiritual
WFTW Body: 

Księga Kaznodziei Salomona została włączona do Pisma, aby ukazać nam, że nawet najmądrzejszy człowiek na ziemi może ponieść porażkę w poszukiwaniu Boga gdy będzie polegał na swojej ludzkiej pomysłowości. Jezus kiedyś powiedział, “Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom (Mt 11:25). Co takiego mają prostaczkowie, czego mądrzy i inteligentni ludzie nie mają? Pokorę. Mądrej i inteligentnej osobie bardzo trudno jest być pokornym. Nie ma nic złego w byciu inteligentnym, ale z pewnością postawa dumy z własnej inteligencji jest bezbożna. Dumni ludzie nigdy nie mogą zrozumieć Bożych dróg, bez względu na to jak wielka jest ich inteligencja.

Księga Kaznodziei Salomona pokazuje nam w jaki sposób osoba, która posiadła wielką wiedzę, może w ogóle nie być uduchowiona. Ludzka mądrość, którą dziś znajdujemy w psychologii ma w sobie wiele dobrych rzeczy. Ale nie jest mądrością bożą. A mieszanka mądrości bożej z ludzką jest o wiele bardziej niebezpieczna niż tylko mądrość ludzka. Gdyby ktoś chciał cię otruć, zmieszałby odrobinę trucizny z dużą ilością mleka. Rzeczy całkowicie złe są łatwe do rozpoznania. Ale psychologia ma w sobie dużo dobrego – i właśnie dlatego może być niebezpieczna. Nie jest to boża mądrość. Mądrość boża pochodzi jedynie ze Słowa. Wiele rzeczy, o których mówią psychologowie nie podporządkowujący swoich umysłów Bożemu Słowu, jest błędem. Jeśli będziesz podążał za ich radami, trafisz na manowce.

W Księdze Kaznodziei Salomona Rozdział 3:1-8 widzimy, że Salomon był pilnym obserwatorem ludzkiej natury i świata. Po wielu latach obserwacji odkrył, że wszystko co ma miejsce na świecie ma swój czas i właściwą porę. Niestety, w jego obserwacjach, oprócz prawdziwych, znajdujemy również błędne stwierdzenia. Psychologia jest mieszanką prawdy i błędu. Salomon mówi, że jest czas, aby rodzić, czas, aby umierać i czas, aby obsiewać pola. Wszystko to jest prawdą. Ale potem mówi, że jest czas na zabijanie i czas na nienawiść! Dla duchowego człowieka nigdy nie nadchodzi czas na zabijanie lub nienawidzenie – i nie ma dla niego takich ludzi, których nienawidzi. Duchowy człowiek trwa w Bogu i miłuje wszystkich ludzi, zawsze.

Są tacy psychologowie, którzy nauczają, że jeśli jesteś zły na swojego ojca, to dobrym sposobem na pozbycie się tego gniewu jest bicie poduszki, jednocześnie wyobrażając sobie, że ta poduszka jest twoim ojcem! Salomon prawdopodobnie wierzył w coś podobnego skoro powiedział, że jest na świecie czas, aby nienawidzić. Ale nie taka jest Boża droga. Jezus powiedział, “ Miłujcie waszych nieprzyjaciół” (Mat 5:44), więc mamy tu przykład światowego toku myślenia Salomona w tej księdze. Religijni kaznodzieje, gdy głoszą, dodają swoją światową mądrość do Słowa Bożego. Musimy tu wykazać się czujnością. Jeśli przed Bogiem nie żyjemy w pokorze i ze skruszonym naszym „ja”, łatwo będzie nas wyprowadzić na manowce ludzką mądrością, ponieważ wiele z niej brzmi rozsądnie.

Pozwólcie, że dam wam przykład: Ostatnio pojawiło się nowe nauczanie w Chrześcijaństwie zwane “wizualizacją”. Uczy czegoś takiego: “Zamknij oczy i wyobraź sobie, że będziesz miał 5000 wiernych w twoim zborze, nawet jeśli obecnie masz tylko 5. Wyobraź sobie, że macie spotkania w bardzo dużym gmachu, nawet jeśli obecnie spotykacie się w małym domku. Jeśli jesteś chromy, wyobraź sobie samego siebie chodzącego. Jeśli masz tylko skuter, wyobraź sobie, że posiadasz piękny, nowy samochód – wtedy będziesz miał wiarę potrzebną, aby otrzymać te rzeczy – i otrzymasz je.” Większość tych wizualizacji dotyczy światowych luksusów, dużych zborów, itd., nigdy natomiast nie słyszałem kogokolwiek nauczającego, aby ludzie wyobrazili sobie, że “biorą na siebie swój krzyż, umierają dla swojego ja i naśladują Jezusa”!! Nauczanie wizualizacji pochodzi ze współczesnej filozofii “New Age” (która jest zaprzeczeniem Bożej prawdy) i z psychologii, nie z Biblii. Niestety, wielu wierzących, którzy nie badają wnikliwie Pisma, wyobrażają sobie, że w taki właśnie sposób mogą wzmocnić swoją wiarę.

Wiara nie opiera się na wizualizacji. Rzymian 10:17 wyraźnie stwierdza, że “wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa”. Wiara może być oparta jedynie na tym co Bóg powiedział. Abraham nie otrzymałby Izaaka gdyby sobie wyobraził, że Sara urodzi chłopca. Jego wiara opierała się na wyraźnej obietnicy Boga. Nie możesz zacząć wyobrażać sobie czegokolwiek tylko chcesz i oczekiwać, że Bóg ci to da. Tak naucza psychologia, ale nie Biblia. Pozytywne myślenie może być dobre dla biznesmenów, ale nie jest biblijną wiarą. Jezus i apostołowie nie czynili cudów za pomocą wizualizacji, ani pozytywnego myślenia. Łatwo dziś ulec zwiedzeniu takim podróbkom. Księga Kaznodziei Salomona zawiera zatem ostrzeżenie dla nas wszystkich w tych dniach, abyśmy się strzegli przed niebezpieczeństwem polegania na ludzkiej mądrości.