napisane przez :   Zac Poonen kategorie :   Foundational Truths poszukujący
WFTW Body: 

Największa bitwa jaka kiedykolwiek miała miejsce na ziemi nie jest zapisana w żadnej książce do historii. To na Górze Kalwarii, Jezus, poprzez swoją śmierć pokanał Szatana - Księcia tego świata. Jeden werset, którego nigdy nie powinniśmy zapomnieć to Hebrajczyków 2:14-15. Jestem pewien, że Szatan nie chciałby, żebyśmy poznali ten werset. Nikt nie lubi słyszeć o własnej porażce lub niepowodzeniach, a Szatan nie jest wyjątkiem. Tutaj jest werset „Skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc i On również miał w nich udział, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła, i aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli”.

Kiedy Jezus umarł pozbawił diabła mocy. Dlaczego? Abyśmy zostali na zawsze uwolnieni od Szatana i niewoli strachu, którą nałożył na nas przez całe nasze życie. Jest wiele rodzajów strachów, z którymi ludzie zmagają się w świecie – strach przed chorobą, strach przed ubóstwem, strach przed porażką, strach przed ludźmi, strach przed przyszłością i tak dalej. Największy ze wszystkich strachów jednakże jest strach przed śmiercią. Każdy inny strach jest mniej ważny. Strach przed śmiercią prowadzi do strachu co do tego co się wydarzy po śmierci. Biblia naucza bardzo jasno, że ci którzy żyją w grzechu pójdą do piekła - miejsca, które Bóg przygotował dla tych którzy nie upamiętają się. Szatan również spędzi wieczność w jeziorze ognia, wraz z tymi, których zwiódł i doprowadził do grzechu na tej ziemi.

Jezus przyszedł na ziemię by zbawić nas od wiecznego piekła poprzez to że wziął na siebie karę za nasze grzechy. On również zniszczył moc Szatana nad nami aby nigdy już nie mógł nas zranić. Zapamiętaj tę jedną prawdę na całe życie : BÓG ZAWSZE BĘDZIE PO TWOJEJ STRONIE PRZECIWKO SZATANOWI. To jest chwalebna prawda, która przyniosła tak wiele zachęty, pocieszenia i zwycięstwa, że chciałbym przekazać tę prawdę każdemu wierzącemu na całym świecie. Biblia mówi „Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a on ucieknie od was” (Jakuba 4:7). Imię Jezus jest imieniem przed którym Szatan zawsze będzie uciekał. Obraz, który większość chrześcijan ma w ich umysłach to Szatan ścigający ich i ich uciekających co sił w nogach przed nim. To jest dokładne przeciwieństwo tego co Biblia naucza. Co ty o tym myślisz? Czy Szatan bał sie Jezusa czy nie? Wiemy wszyscy, że Szatan bał się stanąć przed naszym Zbawicielem. Jezus jest Światłością świata, a książę ciemności musi zniknąć sprzed Jego oblicza.

Jezus opowiedział swoim uczniom o tym jak widział upadek Szatana w niebie. Jezus powiedział, że upadek Szatana był jak „błyskawica” (Łukasza 10:18) kiedy Bóg go przegnał z nieba. Jak tylko Jezus powiedział do Szatana na pustyni „Idź precz, Szatanie” on zniknął sprzed oblicza Jezusa również z prędkością błyskawicy. Kiedy sprzeciwstawimy się Szatanowi w imieniu Jezusa, on również ucieknie przed nami z prędkością światła. Ciemność ucieka przed światłem.

Szatan boi się imienia Jezus. On boi się kiedy przypominamy mu, że Jezus jest Panem. Zdemonizowane osoby nie potrafią wyznać, że Jezus jest Panem, nie potrafią też wyznać, że Szatan został pokonany na krzyżu. Jest moc w imieniu Jezus by wyrzucić każdego demona i przegonić wszekiego diabła z prędkością światła. Nigdy o tym nie zapomnij.

Chcę ci powiedzieć, że kiedykolwiek w twoim życiu przechodzisz przez trudności lub masz się zmierzyć z problemem nie do pokonania, kiedy przechodzisz przez coś co wydaje się nie mieć ludzkiej odpowiedzi, wezwij imienia Jezus. Powiedz mu: „Panie Jezu, Ty jesteś po mojej stronie przeciwko diabłu, pomóż mi teraz”. Następnie zaś zwróć się do Szatana i powiedz mu: „W imieniu „Jezusa” sprzeciwstawiam ci się Szatanie”. Chcę Ci powiedzieć, że Szatan ucieknie od ciebie natychmiast, ponieważ Jezus pokonał go na krzyżu. Szatan jest bez mocy wobec Ciebie kiedy chodzisz w Światłości Boga i sprzeciwstawiasz mu się w imieniu Jezusa.

Szatan oczywiście nie chce, żebyś się dowiedział o tym, że został pokonany i właśnie dlatego nie pozwolał ci usłyszeć o tym przez długi czas. Tak właśnie powstrzymuje większość głosicieli aby nie głosili o jego przegranej. Chcę abyście wszyscy wiedzieli to jasno, że Szatan został pokonany raz na zawsze przez Pana Jezusa na krzyżu. Nigdy więcej nie musisz się bać Szatana. On nie może już cię kłopotać. Nie może cię skrzywdzić. On może Cię kusić i może atakować. Jednakże Łaska Boga w Chrystusie zawsze uczyni Cię zwycięskim nad nim jeśli uniżysz się, poddasz się Bogu i będziesz chodził w Jego Światłości cały czas. Jest niesamowita moc w Światłości. Szatan, książę ciemności nigdy nie może przeniknąć do Królestwa Światłości. Jeśli Szatan ma moc nad wieloma wierzącymi, to dlatego, że chodzą w ciemności, żyjąc w jakiś ukrytych grzechach, nie przebaczając innym, albo będąc zazdrosnym o kogoś, albo realizując jakąś egoistyczną ambicję w ich życu itp. Wtedy Szatan przejmuje władzę nad nimi. Poza tymi sytuacjami, Szatan nie może ich dotknąć.