napisane przez :   Zac Poonen kategorie :   uczniowie
WFTW Body: 

Wyobraź sobie, że jesteś w Palestynie jakieś 1960 lat temu i że usłyszałeś o służbie kogoś zwanego „Jezusem z Nazaretu” który uzdrawia chorych. Pomimo tego, że nie spotkałeś go osobiście, jesteś bardzo podekscytowany gdy napotykasz wielki tłum zdążający na spotkanie uzdrowieńcze w Jerozolimie, gdzie mówcą będzie właśnie ten „Jezus” o którym słyszałeś.

W miarę jak się zbliżasz, zauważasz, że na podium obok „Jezusa” (mówcy) siedzą również Piłat, Herod, Annasz i Kajfasz. „Jezus” następnie wychodzi do przodu i zwraca sie do tłumu podkreślając jak wszyscy powinni się czuć bardzo zaszczyceni w tym dniu ponieważ dwóch wielkich przywódców Palestyny „Jaśnie Czcigodni Herod i Piłat zaszczycili spotknie ich obecnością”. Nie tylko to, ale również „dwóch wielkich mężów bożych, Czcigodni Annasz i Kajfasz są również obecni by pobłogosławić spotkanie”.

Wypowiedziawszy te słowa wstępu, „Jezus” następnie zaprasza Heroda i Piłata aby zainaugurowali spotkanie i powiedzieli kilka słów. Herod i Piłat chwalą „ Jezusa” mówiąc jak wiele dobrych rzeczy przyniosła jego służba do lokalnej społeczności i że zasługuje na wsparcie wszystkich ludzi. ”Czcigodni Kapłani Annasz i Kajfasz” są następnie zaproszeni przez „Jezusa” by powiedzieli kika słów i by „rozpoczęli modlitwę”. Oni również wychwalają bardzo „Jezusa” i zapraszają wszystkich ludzi w ich denominacji by wsparli służbę „Jezusa” całym sercem.

Następnie Jezus zaprasza Judasza Iskariotę aby powiedział kilka słów o potrzebach finansowych służby. Judasz mówi o tysiącach denarów potrzebnych by kontynuować służbę. Informuje wszystkich, że służba porządkowa będzie rozdawać „ formularze” przy drzwiach, a za tych którzy mogą wspomóc służbę tysiącem denarów, „Jezus” obiecał zanieść specjalną modlitwę (nie ma znaczenia czy są wierzącymi czy niewierzącymi – wszyscy bogacze są mile widziani, im bogatsi tym lepiej!). Następnie Herod wstaje i oferuje obniżenie podatków dla tych którzy wspomogą służbę. Kolekta jest zebrana. „Jezus” następnie ma krótkie kazanie, manifestując kilka cudów, które zachwycają prostych ludzi i uzdrawia kilku chorych. Zanim ktokolwiek będzie mógł go spotkać, znika szybko z Herodem, Piłatem, Annaszem i Kajfaszem i Judaszem iskariotą ( i torbami pieniędzy) odjeżdżąjąc rzymską, królewską karetą do pałacu Arcykapłana w centrum Jerozolimy aby mieć z nimi ucztę.

Pomimo tego, że dopiero co nawróciłeś się i masz bardzo mało doświadczenia i rozróżnienia duchowego, czujesz się jakoś nieswojo po tym co właśnie zobaczyłeś. Wszystko co przed chwilą zobaczyłeś nie pasuje do Jezusa o którym usłyszałeś z relacji niektórych z Jego apostołów jak Mateusza, Piotra i Jana.

Szatan, jednakże, jest blisko by wyszeptać do twojego ucha ”Jest napisane: Nie sądźcie” (Mateusza 7:1). Jednak ty mu mówisz „Jest również napisane, nie każdemu duchowi wierzcie, lecz badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na ten świat” (1Jana 4:1). Wreszcie dochodzisz do konkretnych wniosków: To nie jest Jezus o którym słyszałeś. To jest z pewnością „inny Jezus” (2 Koryntian 11:4). Masz rację. To jest inny „Jezus”. Jak doszłeś do tego wniosku? Ponieważ namaszczenie które jest w tobie pokazało ci kilka następujących faktów (1Jana 2:19,20 i 27):

1. Prawdziwy Jezus nigdy by nie szukał wsparcia finansowego od świeckich przywódców ani też żadnej rekomendacji od niewierzących religijnych przywódców dla Jego służby. Nie pochlebiał by żadnemu z nich również. Kiedy, pewnego dnia, kapłan przyszedł do Jezusa, On powiedział mu, że musi się narodzić na nowo (Jana 3:1-10). Jezus nazwał Heroda „lisem” (Łukasza 13:31,32) i nawet nie chciał z nim rozmawiać kiedy się z nim spotkał (Łukasza 23:8,9).

2. Prawdziwy Jezus nigdy by nikogo nie prosił o pieniądze – nawet jeśli było by to na jego służbę. On mówił o swoich potrzebach tyko Ojcu. Ojciec następnie poruszał serca ludzi albo nakazał rybie (w jednym przypadku) by zaspokoili potrzeby Jezusa (Łukasza 8:1-3; Mateusza 17:27).

3. Prawdziwy Jezus nigdy by nie sprzedawał swoich modlitw za żadną cenę. Gdy pewnego dnia Szymon Czarnoksiężnik zaoferował pieniądze za modlitwę Piotra, Piotr zganił go za to że pomyślał, że boski dar można kupić za pieniądze (Dzieje Apostolskie 8:18-23). Szymon upamiętał się natychmiast. Jednak było wielu jego zwolenników poprzez stulecia, którzy się nie upamiętali. Papieże Kościoła rzymskokatolickiego (deklarujący, że są następcami Piotra, który zganił Szymona) zawsze sprzedawali ich modlitwy za pieniądze. Marcin Luter sprzeciwstawił się tym praktykom w jego czasach, tak jak Piotr. Jednakże niektórzy z nastepców Lutra (dzisiejsi protestanci) znów powrócili do sprzedawania ich „modlitw” i „proroct” za pieniądze i niestety wielu jak Szymon jest gotowych płacić za nie!

Jezus szczególnie ostrzegał nas, że w czasach ostatecznych, zwiedzenie będzie tak subtelne, że nawet wybrani zostaną zwiedzeni – w szczególności poprzez znaki i cuda (Mateusza 24:24). Jeśli jest jakakolwiek służba dzisiaj co do której wybrani powinni być szczególnie ostrożni i badać ją dogłębnie, to jest służba „znaków i cudów”. Jezus powiedział nam abyśmy nie wierzyli kiedy ludzie mówią, że On przyszedł do ich pokoju i rozmawiał z nimi (zobacz Mateusza 24:26). Zmartwychstałe ciało Jezusa nigdy nie opuściło prawicy Ojca przez te wszystkie ( więcej niz 1900) lata od czasu jego wniebowstąpienia. Paweł i Szczepan zobaczyli go właśnie po prawicy Ojca (Dzieje Apostolskie 7:55;9:3). Nawet Jan nie zobaczył fizycznego ciała Jezusa na wyspie Patmos, ale jedynie symbole reprezentujące Jezusa (Objawienia 1:13-16). Jezus opuści niebo jedynie podczas jego ponownego przyjścia na ziemię.

Dlatego też, kiedy dzisiaj mówią , że On przyszedł do ich pokojów, nie wierz im.

Żyjąc posród naiwnych ludzi, nie powinniśmy być bez rozróżnienia. Słowo Boga daję jasne światło wszystkim, którzy go pragną w tych czasach ostatecznych. Jeśli podążymy za tym światłem, nie będziemy zwiedzeni.