napisane przez :   Zac Poonen kategorie :   mężczyzna
WFTW Body: 

W 1 Tes. 4:1-8, Paweł mówi o czystości w obszarze cielesnym. 1 Tes. 4:4 może być przetłumaczone na dwa możliwe sposoby. Słowo „ciało” (skeuos po Grecku) może się odnosić zarówno do naszego ciała, jak i do naszej żony.

Tak więc może to znaczyć: „Aby każdy z was umiał utrzymać swe ciało w czystości i w poszanowaniu”. Musimy nauczyć się zachowywać nasze ciało w świętości i czystości, ponieważ: „Taka jest bowiem wola Boża: uświęcenie wasze, żebyście się powstrzymywali od wszeteczeństwa” (1 Tes. 4:3). Jest wiele takich obszarów, w których nie potrafimy określić co jest wolą Pana. Lecz to jest ten jeden obszar, gdzie jesteśmy akurat jej pewni. Być uświęconym to znaczy być odłączonym od wszystkiego co jest grzeszne, ziemskie lub nie-Chrześcijańskie. Musimy nauczyć się trzymać z dala od tego zła.

„Być uświęconym to znaczy być odłączonym od wszystkiego co jest grzeszne, ziemskie lub nie-Chrześcijańskie.” 1 Tes. 4:4 może również znaczyć: „Aby każdy z was umiał utrzymać swoją żonę w czystości i w poszanowaniu”. To znaczy, sposób w jaki traktujesz swoją żonę musi być święty i nieskazitelny. Jest wiele bezbożnych sposobów, w jakie mężczyźni traktują swoje żony. Czy szukasz żony dla siebie w Boży sposób, czy pod względem ziemskich kryteriów? Szukanie żony będąc kierowanym jedynie pożądliwościami, jest jak szukanie żony w sposób, w jaki to robią poganie. Ale jeżeli chcesz służyć Panu, musisz odnaleźć żonę, która ma takie same Boże potrzeby, jakie ty masz.

W 1 Tes. 4:6, Paweł mówi: „Aby nikt nie dopuszczał się wykroczenia i nie oszukiwał w jakiejkolwiek sprawie swego brata (…)”. To znaczy, „Nie zaprzyjaźniajcie się zbyt blisko z cudzą żoną”, „gdyż Pan jest mścicielem tego wszystkiego, jak to wam zapowiadaliśmy i zaświadczaliśmy.”. Musimy być bardzo ostrożni w relacjach z płcią przeciwną, ponieważ żyjemy w bardzo podobnym społeczeństwie, w jakim Tesaloniczanom przyszło żyć, gdzie niemoralność seksualna nie była uważana za grzeszną. Niestety jest duża niemoralność wśród młodych ludzi należących do kościołów, nawet wśród Chrześcijan. Istotne jest to, że jako Chrześcijanie jesteśmy inni od tego świata i że mamy jasne świadectwo w tym obszarze. Musisz wiedzieć jak w tym obszarze zachować swoje ciało w czystości. W innym razie Pan się na tobie zawiedzie. Samson i Dawid są tragicznymi przykładami ludzi, którzy pomimo, że znali Pana, to to zaniedbali. Wielu jest również takich i w naszych czasach.