napisane przez :   Zac Poonen kategorie :   Kościół
WFTW Body: 

Wszyscy chcielibyśmy mieć taki sam duchowy autorytet jaki Paweł miał. Jednak aby go mieć, musimy wyzuć się ze wszystkiego jak on to zrobił i uważać to za śmieci (Filipian 3:7-9).

Jezus powiedział do Ojca „Wszystko co Moje jest Twoje”. Mógł więc również dodać „Wszystko co jest Twoje jest Moje” (Jana 17:10). Kiedy wszystko co jest nasze jest oddane całkowicie Bogu, wtedy wszystko co Bóg ma, będzie nam całkowicie dane. Miarą jaką dajemy Jemu, On daje nam. To właśnie dlatego tak wielu Chrześcijańskich liderów jest dotkniętych ubóstwem w zakresie duchowego autorytetu : Nie oddali wszystkiego Bogu.

W Jana 2:23-25 czytamy, że mimo tego, że wielu uwierzyło w Jezusa, jednak On nie miał do nich zaufania ponieważ On widzi co jest w nas i jakie są nasze motywy.

Kiedy przychodzi wybierać między naszym zawodem a budowaniem Ciała Chrystusa, co wybierzemy? Czy jesteśmy gotowi zrezygnować z awansu w naszym ziemskim zawodzie aby mieć więcej czasu by budować kościół? Jeśli nie, dlaczego Bóg miały mieć do nas zaufanie?

Czy jesteśmy gotowi otworzyć nasze domy dla Bożego ludu? Albo czy nasza wygoda i prywatność jest ważniejsza dla nas? Jeśli szukamy zaspokojenia naszych własnych potrzeb w jakiejkolwiek dziedzinie, nie otrzymamy duchowego autorytetu od Boga, nawet gdy pościmy i modlimy się o niego. Boga nie można oszukać.

Wszystko – tak wszystko - w naszym życiu musi zająć drugie miejsce w stosunku do królestwa Bożego, jeśli chcemy zbudować Ciało Chrystusa. Bóg nie jest stronniczy. Wszyscy jesteśmy jednakowi dla niego. Co on uczynił dla innych, uczyni też dla nas. Jezus i Paweł byli w potężny sposób używani przez Boga w ich służbie, ponieważ zapłacili cenę. Bóg również to uczyni dla nas jeśli będziemy gotowi zapłacić tę samą cenę.

Nawet nasze pieniądze i oszczędności muszą należeć do Boga jeśli mamy zbudowac kościół. Kiedy Bóg powiedział Noemu aby zbudował arkę, Noa nie zapytał Boga kto pokryje ogromne koszty zbudowania takiego wielkiego statku. Gdyby zadał to pytanie, Bóg powiedziałby mu „Musisz zapłacić za niego ty sam, Noa, kto inny zapłaci za niego? Jednak Noa nie potrzebował pytać, bo on sam już wiedział. Pytanie jest czy my to wiemy. Noa prawdopodobnie musiał sprzedać część swojego dorobku po to aby zbudować arkę. Jednak jak wielu sług bożych jest gotowych sprzedać ich własne mienie aby zfinansować Boże dzieło? Ci którzy nie dają wszystkiego Bogu odkryją, że Bóg nie daje im wszystkiego co do niego należy również.

Większość bożych sług ma postawę, że jeśli jest to dzieło Pana, pieniądze na to mają przyjść skądś indziej, a nie z ich własnych kieszeni. Są rozrzutni w wydawaniu pieniędzy, które pochodzą z ofiary. Jednak nie są rozrzutni w dawanu ich własnych pieniędzy na dzieło Boga. Sługa boży, który nie jest wolny od żądzy pieniądza w jego życiu, nigdy nie będzie miał duchowego autorytetu.

Czy kiedykolwiek powiedzieliśmy Panu „Panie twoje dzieło to moje dzieło. Moje oszczędności należą do Ciebie. Nie będę robił rozróżnienia między moimi pieniędzmi a twoimi pieniędzmi”? Jeśli nie powiedzieliśmy tego Panu (naprawdę mając to na myśli), to dalej jesteśmy w starym przymierzu, w którym uważali, że 10% ich zarobków należy do Pana, a 90% do nich samych. Jak tylko oddali te 10%, obowiązek został spełniony.

Jednak Jezus nie przyszedł by dać tylko 10% Jego zarobków Ojcu. On przyszedł by ustanowić nowe przymierze i zbudować kościół nowego przymierza. Dał więc 100% swojemu Ojcu. Teraz zaś mówi do nas „Naśladuj mnie”. Jedynie ten kto oddał WSZYSTKO Bogu może mieć duchowy autorytet.

Musimy być gotowi budować Ciało Chrystusa, jakikolwiek będzie tego koszt – czy ten koszt to będą nasze pieniądze, godność, wygoda, energia fizyczna, nasza reputacja, nasza praca lub cokolwiek innego. Nie powinno być ograniczeń co do tego co jesteśmy gotowi poświę cić dla Bożej sprawy. Nie mamy szukać naszej własnej wygody lub komfortu w niczym. Wszystko co robimy ma być powiązane z budowaniem Ciała Chrystusa. Nawet nasza ziemska praca ma być tylko sposobem na zarobienie wystarczająco by nie być ciężarem dla innych w kościele.

Pokutujmy więc z naszej skąpej postawy wobec Boga. Bądźmy hojni wobec Boga w nadchodzących dniach abyśmy mieli duchowy autorytet w naszych życiach i zbudowali Ciało Chrystusa w naszej ziemi dla chwały naszego Pana Jezusa Chrystusa.