napisane przez :   Zac Poonen kategorie :   młodość
WFTW Body: 

Ozeasz uczy nas, że jedynym sposobem, aby skutecznie służyć, jest przejście przez głębokie cierpienia w życiu osobistym. Bóg używa do tego różnych metod wobec różnych ludzi. On nie ma standardowego programu nauczania dla wszystkich Swoich dzieci. Ozeasza pouczał przez trudną żonę, a Jeremiasza uczył bez żony, umieszczając go w głębokich dołach. Pawła także uczył bez żony. Tak więc procedura nie jest taka sama wobec wszystkich. Ale zasada jest ta sama: trzeba cierpieć, jeśli chcesz służyć Bogu. Paweł powiedział, "[Bóg] pociesza nas we wszelkim utrapieniu naszym, abyśmy tych, którzy są w jakimkolwiek utrapieniu, pocieszać mogli taką pociechą, jaką nas samych Bóg pociesza." (2 Kor 1:4). Bez osobistych utrapień będziemy tylko przekazywać ludziom martwą wiedzę.

Ozeasz poślubił Gomer, ale niektóre z jej dzieci urodziły się z innych ojców. Jej pierwszy syn był dzieckiem Ozeasza. Następna dwójka prawdopodobnie nie była jego. Imiona tych dzieci wskazywały na Boże karanie Jego ludu. Bóg mówi, "Gdy będzie biegać za swoimi kochankami, nie dogoni ich, a gdy szukać ich będzie, nie znajdzie. Wtedy powie: Nuże, wrócę do pierwszego swojego męża, gdyż wtedy mi było lepiej niż teraz." (Oz. 2:9). Żona Ozeasza odeszła od niego tak jak Izrael odszedł od Boga. Gdy Izrael znalazł się w tarapatach, na nowo szukał Boga. Większość ludzi szuka Boga tylko wtedy gdy są w tarapatach. Gdy stwierdzą, że pieniądze nie rozwiążą ich problemów a ludzie ich zawiodą, wtedy wracają do Boga i proszą Go o pomoc. I Bóg im pomaga. Tak i Bóg powiedział do Ozeasza, "Przyjmij żonę, nawet jeśli traktuje cię jak ostatnią deskę ratunku."

Pan powiedział, "Ale ona nie wie, że to Ja dawałem jej zboże, moszcz i oliwę, dawałem jej w obfitości srebro i złoto, z którego oni robili Baala." (Oz 2:10). Ten wiersz można także zastosować do nas. Czy zdajesz sobie sprawę, że wszystko co masz, pochodzi od Boga? Czy zdajesz sobie sprawę, że twoje zdrowie jest Bożym darem? Pieniądze które posiadasz są Bożym darem. Inteligencja którą masz jest Bożym darem. Izrael zużywał złoto i srebro do wyrobów posągów Baala. Czy ty także zużywasz to co Bóg ci dał aby korzystać z tego świata i jego przyjemności?

Przypomnij sobie przypowieść o synu marnotrawnym. Brał pieniądze od ojca, ale nie wydawał ich zgodnie z wolą swego ojca. Wydawał je na siebie. To jest charakterystyczne dla ludzi, którzy odpadli od Boga. Otrzymują tak wiele prezentów od Boga i co z nimi robią? Myślą: "To ciało należy do mnie. Mogę go używać tak jak mi się podoba. Ten umysł jest mój. Muszę używać go dla własnego zysku. Te pieniądze są moje. Sam je zarobiłem. Mogę je używać tak jak chcę." To oznacza marnowanie złota i srebra, które Bóg nam dał, aby czcić Baala. Bóg mówi: "Oni nie zdają sobie sprawy że wszystko co mają, pochodzi ode mnie." Jak to wygląda w twoim życiu? Jeśli przyznajesz, że wszystko należy do Boga, wtedy oddajesz Mu wszystko z powrotem i mówisz: "Panie, dałeś mi wszystkie te dary i ja chcę ich używać dla Twego Królestwa."

Ale pomimo niewierności Izraela, Pan mówi: "Dlatego teraz Ja zwabię ją i zaprowadzę na pustynię, i przemówię do jej serca." ( Oz 2:16). Żaden mąż nie odzywa się tak czule do kogoś, kto był mu tak niewierny. Ale Pan mówi: "I dam jej tam winnice, a z doliny Achor uczynię bramę nadziei, i słuchać mnie tam będzie jak w dniach młodości i jak w dzień swojego wyjścia z ziemi egipskiej." (Oz 2:17). Achor to miejsce, gdzie Achan został zabity za kradzież z Jerycha tego co należało do Pana (Joz 7). Było to miejsce wyroku za grzech. I teraz Pan mówi: "Mam zamiar zamienić miejsce wyroku na drzwi nadziei dla ciebie. Nawet jeśli nie powiodło ci się i sąd i nagana spadły na Ciebie z tego powodu, to teraz gdy wyznałeś swoje grzechy, otworzę drzwi nadziei dla Ciebie w tym miejscu tak, że coś pięknego wyjdzie z twojego życia w nadchodzących dniach."

To wspaniała wiadomość dla tych, którzy oddalili się od Boga i dla tych, którzy zmarnowali wiele lat swojego życia. Wielu jest zniechęconych, bo zmarnowali tyle lat życia i zrobili tyle złych rzeczy. Chcieliby znać te prawdy gdy byli młodsi. Zostali napomniani. Cierpieli. Teraz Pan mówi do nich: "Nie zniechęcaj się. Uczynię Dolinę Achor bramą nadziei dla ciebie."

Następnie Pan mówi: “W owym dniu powie do mnie: Mężu mój!” (Oz 2:18). W czasach starego przymierza ludzie nie znali relacji, którą my możemy mieć dziś z Panem – bliskiej relacji jaką ma mąż i żona. Taki związek Duch Święty wnosi w nasze życie. Podobnie jak sługa Abrahama przyprowadził Rebekę do Izaaka, tak Duch Święty doprowadza nas do Jezusa abyśmy stali się Jego oblubienicą. W Starym Testamencie ludzie znali Boga jako swego Pana. Teraz zaś Bóg mówi: “W owym dniu powie do mnie: Mężu mój!”

Jaki jest rodzaj twojej relacji z Panem? Czy wiesz, że On dziś chce być przede wszystkim twoim Mężem? Dla wielu ludzi służba Panu jest nudna i ciężka, bo służą jedynie jak sługa obsługujący swego pana. To służba tylko ze względu na wynagrodzenie. Ale żona nie służy swemu mężowi dla wynagrodzenia. Szef nie będzie się dzielić swoim osobistym majątkiem z pracownikiem, ale z żoną się dzieli. Mąż dba o swoją żonę. Ale żona nie służy za to mężowi. Służy mu z miłości. Pan mówi, "I zaręczę cię z sobą na wieki; zaręczę cię z sobą na zasadzie sprawiedliwości i prawa, miłości i zmiłowania. I zaręczę cię z sobą na zasadzie wierności, i poznasz Pana." (Oz 2:21-22). Zobacz ogromną miłość Boga, nieustannie szukającą kogoś, kto odszedł od Niego. Tak Pan dba o każdego z nas.

Żona Ozeasza sprzedała się jak niewolnica. Ale Ozeasz "nabył ją sobie za piętnaście srebrników i za półtora korca jęczmienia" (Oz 3:2) i powiedział jej: " Siedź spokojnie u mnie przez wiele dni, nie uprawiaj nierządu i nie oddawaj się innemu mężczyźnie" (Oz 3:3)

To jest obraz miłości Boga.