napisane przez :   Zac Poonen kategorie :   Foundational Truths poszukujący
WFTW Body: 

Paweł mówi o wielkiej prawdzie, że wszyscy wierzący umarli z Chrystusem kiedy on umarł na krzyżu (2 List do Koryntian 5:14). Mówi o Tym w Liście do Rzymian, Koryntian i Galacjan. „Z Chrystusem jestem ukrzyżowany” (Galacjan 2:20). “że jeden za wszystkich umarł; a zatem wszyscy umarli” (2Koryntian 5:14). To było wyjątkowe objawienie które Bóg dał Pawłowi. Nie czytamy o tym w pismach Piotra, Jana czy Jakuba. Kiedy Jezus umarł i powstał z martwych, w Bożych oczach, wszyscy wierzący umarli i powstali z martwych z Nim. Dlatego też, nie możemy już żyć dla samych siebie, ale dla Niego samego (2 Koryntian 5:15).

Jeśli zapytasz wierzących, „Dlaczego Chrystus umarł?”, odpowiedź jaką większość udzieliła by jest z 1Listu do Koryntian 15:3, „Chrystus umarł za grzechy nasze”. To prawda. Jednak to jest tylko część odpowiedzi. Druga część jest tutaj: „Chrystus umarł żebyśmy już nigdy więcej nie żyli dla samych siebie, ale dla Niego” (2Koryntian 5:15). Kiedy żyjemy dla samych siebie, udaremniamy cel dla którego Chrystus umarł. Szatana celem jest zaślepić nasze oczy na całą prawdę bożą. On najpiew próbuje uniemożliwić nam zrozumienie czegokolwiek o śmierci Chrystusa. Jeśli rzeczywiście rozumiemy że Chrystus umarł za nasze grzechy, wtedy Szatan będzie próbował zaślepić nasze oczy na pełne przesłanie śmierci Chrystusa.

Chrystus umarł aby uwolnić nas trwale od życia skoncentrowanego na sobie. Kiedy popatrzymy na te dwa wersety razem -1Koryntian 15:3 i 2 Koryntian 5:15 - widzimy, że korzeniem wszystkich grzechów jest egoizm. Człowiek żyje w grzechu, ponieważ żyje dla samego siebie. Tak długo jak żyjesz dla samego siebie, nigdy nie będziesz miał zwycięstwa nad grzechem. Dopóki korzeń drzewa nie zostanie odcięty, dopóty będzie produkował owoc. Jeśli przyłożysz siekierę do korzenia ( egocentryzm), nie będziesz musiał już odcinać złych owoców ( grzech, który pojawia się).

Wielu ludzi pozbyło się grzechu na zewnątrz, ale korzeń jest wciąż obecny, korzeń życia dla samego siebie. Nigdy nie zwyciężysz nad grzechem jeśli żyjesz dla samego siebie. Musisz zdecydować raz na zawsze „Od tego dnia, nigdy już nie podejmę decyzji z moim ja w centrum mojego życia. Nigdy nie podejmę decyzji na podstawie tego jakie korzyści z tego wyciągnę”. Ilu znasz ludzi którzy podjęli decyzje w chrześcijańskiej służbie na bazie tych pytań. „Jakie korzyści z tego będę miał? Jak moja rodzina na tym skorzysta? To właśnie w taki sposób każdy nienawrócony, niewierzący grzesznik w świecie podejmuje decyzje. Nie różnisz się więc niczym od nich poza tym, że on lub ona jest prawdopodobnie ateistą, a ty chodzisz do kościoła. Jednak wewnątrz, jesteście tacy sami. Jezus umarł by uwolnić nas od tego, abyśmy już nigdy nie podejmowali decyzji w oparciu o to jakie korzyści możemy z tego wyciągnąć, ale raczej jak to może uwielbić Boga i przynieść korzyść Jego Królestwu i Jego celom. Jeśli znajdziemy 100 takich ludzi, możemy dokonać niesamowitych zmian w Indiach. Jednak jest bardzo trudno znaleźć choćby kilka takich osób.

Większość Chrześcijan nie rozumie, że nie powinniśmy żyć już dłużej dla samych siebie. Przeskakują wersety takie jak 2Koryntian 5:15 i idą prosto do 2Koryntian 5:17, ”stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe - nowe stworzenie”. Jednak pozwól że zapytam Cię „ Jakie są te stare rzeczy ,które przeminęły lub które powinny przeminąć?” Czy „życie dla samego siebie” przeminęło? Czy twoje ambicje i cele stały się nowe?